An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite
Professor Deborah Youngs

Yr Athro Deborah Youngs

Deputy Executive Dean, Humanities and Social Sciences - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513115

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

106
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Deborah Youngs yn Athro Hanes ac ar hyn o bryd yn Ddirprwy Bennaeth Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Yn hanesydd cymdeithasol a diwylliannol Prydain yn y canoloesoedd hwyr, dechreuodd ei gyrfa ymchwil yn archwilio bonedd a diwylliant aristocrataidd yng nghyfnod cynnar y Tuduriaid cyn ysgrifennu ar faterion heneiddio a'r cylch bywyd yn Ewrop yn y 14eg a'r 15fed ganrif.

Mae'r cysylltiad rhwng oedran a rhywedd wedi bod yn thema bwysig drwy gydol ei gyrfa, ac mae ymchwil mwy diweddar wedi canolbwyntio ar brofiadau menywod yn llysoedd barn Lloegr yn ystod cyfnod cynnar y Tuduriaid. Rhwng 2014-2018 hi oedd Prif Ymchwilydd prosiect cydweithredol 4 blynedd (a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, AH/L013568/1) o'r enw 'Women negotiating the Boundaries of Justice, c.1100-c.1750',  a oedd yn cymharu mynediad menywod at gyfiawnder ledled Prydain ac Iwerddon. Mae ei gwaith ei hun yn archwilio cyfreithwyr benywaidd yn llysoedd canolog Star Chamber a Chancery, gan ddangos yr heriau yr oedd menywod yn eu hwynebu, ond hefyd y strategaethau a ddefnyddiwyd ganddynt i sicrhau canlyniadau llwyddiannus. Ar hyn o bryd mae'n golygu (gyda Dr Teresa Phipps) gasgliad o draethodau o'r enw Litigating Women: gender and justice in courts of law, c.1300-c.1750 (Routledge, 2021) ac mae hefyd yn ysgrifennu monograff ar fywydau a phrofiadau menywod yng Nghymru, 1350-1550.

Mae'r Athro Youngs yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol ac yn aelod o MEMO, Canolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar Abertawe

Meysydd Arbenigedd

  • Prydain y Canoloesoedd Hwyr
  • Rhywedd a grym yn Nghymru a Lloegr yng nghyfnod cynnar y Tuduriaid
  • Menywod Canoloesol ac ymgyfreitha
  • Heneiddio a'r llwybr bywyd
  • Diwylliant y bonedd