Professor Ceri Phillips
Athro
Executive Team
Ffon: (01792) 518544
Ystafell: Head of College's Office - 109
Llawr Cyntaf
Adeilad Vivian
Campws Singleton

Mae Ceri Phillips yn Bennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Athro Economeg Iechyd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe.
Arferai fod yn aelod o Gomisiwn Bevan a chyd-awdur y cyhoeddiad cychwynnol a ddechreuodd y syniad o Ofal Iechyd Darbodus mewn perthynas â'r system iechyd yng Nghymru.
Roedd hefyd yn aelod o Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan ac yn aelod o Grwpiau Datblygu Rhaglenni NICE ar ystod o faterion iechyd cyhoeddus.
Mae wedi ymgymryd â gwaith wedi'i gomisiynu ar werthuso rhaglenni ac ymyriadau ar gyfer ystod o sefydliadau, gan gynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau iechyd a gofal cymdeithasol a chwmnïau fferyllol. Mae wedi ysgrifennu ymhell dros 200 o gyhoeddiadau ac wedi sicrhau incwm grant gyrfa o dros £25 miliwn.

Cyhoeddiadau

 1. Williams, A., Rushton, A., Lewis, J., Phillips, C. Evaluation of the clinical effectiveness of a work-based mentoring programme to develop clinical reasoning on patient outcome: A stepped wedge cluster randomised controlled trial PLOS ONE 14 7 e0220110
 2. Goebel, A., Bisla, J., Carganillo, R., Frank, B., Gupta, R., Kelly, J., McCabe, C., Murphy, C., Padfield, N., Phillips, C., Sanders, M., Serpell, M., Shenker, N., Shoukrey, K., Wyatt, L., Ambler, G. Low-Dose Intravenous Immunoglobulin Treatment for Long-Standing Complex Regional Pain Syndrome: A Randomized Trial Annals of Internal Medicine 167 7 476 483
 3. Fitzsimmons, D., Phillips, C., Bennett, H., Jones, M., Williams, N., Lewis, R., Sutton, A., Matar, H., Din, N., Burton, K., Nafees, S., Hendry, M., Rickard, I., Wilkinson, C. Cost-effectiveness of different strategies to manage patients with sciatica PAIN®
 4. Wailoo, A., Hernández, M., Philips, C., Brophy, S., Siebert, S., Phillips, C. Modeling Health State Utility Values in Ankylosing Spondylitis: Comparisons of Direct and Indirect Methods Value in Health 18 4 425 431
 5. Phillips, C., Humphreys, I., Fletcher, J., Harding, K., Chamberlain, G., Macey, S. Estimating the costs associated with the management of patients with chronic wounds using linked routine data International Wound Journal n/a n/a

Gweld mwy...

Addysgu

 • SHQM27 Politics and Policies

  This module is a compulsory module in the MSc Health Care Management programme. It will analyse the forces and processes that shape modern health care policies, discussing the phases of policy formation, implementation and evaluation. Theories and models of the policy making process will be examined as they relate to actual practice and the potential obstacles to `perfect implementation¿ will be studied. A series of contemporary issues such as rationing, patient and public involvement, and policy divergence after devolution will be discussed.

Goruchwyliaeth

 • Time Driven Activity Based Costing: testing and developing a financial approach for practical application in NHS (cyfredol)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr Pippa Anderson
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
 • Trends in opioid prescribing and associated resource utilisation in Wales (TOPAS) (cyfredol)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Jaynie Rance
  Goruchwyliwr arall: Dr Mari Jones
  Goruchwyliwr arall: Dr Berni Sewell
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
 • 'The effect of work-based facilitation in clinical reasoning on outcome in musculo-skeletal physiotherapy.' (dyfarnwyd 2019)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Dr Ceri Rushton
  Goruchwyliwr arall: Prof Deborah Fitzsimmons
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
 • 'Dual practice of medical professionals in public hospitals in south-east Nigeria: An economic and policy analysis' (dyfarnwyd 2019)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
  Goruchwyliwr arall: Prof David Hughes
 • An Economic Appraisal of the ‘Well-being through’ work staff health and well-being service provided for Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (dyfarnwyd 2018)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
  Goruchwyliwr arall: Dr Berni Sewell
  Goruchwyliwr arall: Prof Jaynie Rance
 • 'The Extent to Which Cell Salvage Can Support Patient Blood Management' (dyfarnwyd 2018)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Deborah Fitzsimmons
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
 • ''An overview of the impact of divergence from the optimal care pathway for patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease '' (dyfarnwyd 2017)

  MPhil
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips
  Goruchwyliwr arall: Prof Deborah Fitzsimmons
 • 'Grasping the Nettle and enduring the Pain: Healthcare priority setting and Disinvestment in the context of prudent Healthcare' (dyfarnwyd 2017)

  PhD
  Goruchwyliwr arall: Prof Deborah Fitzsimmons
  Goruchwyliwr arall: Prof Ceri Phillips

Cyfrifoldebau Allanol

 • Aelod y Bwrdd Rheoli, Bwrdd Iechyd ABM

  2018 - Present

 • Aelod y Bwrdd Rheoli, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

  2018 - Present

 • Aelod y Bwrdd Rheoli, Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru

  2018 - Present

 • Cadeirydd, Cyngor Deoniaid Iechyd Cymru

  2018 - Present

 • Aelod Gweithredol, Cyngor Deoniaid Iechyd y DU

  2018 - Present