Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Mae fy niddordeb mewn meysydd moeseg, athroniaeth wleidyddol a hanes deallusol. Cyn i mi ddod i Brifysgol Abertawe, mi wnes i gwblhau gradd israddedig ym Mhrifysgol Birmingham, gradd Meistr ym Mhrifysgol Sheffield, ac wedyn PhD wedi ei ariannu gan AHRC a Chymrodoriaeth Ysgoloriaeth Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwyf yn hapus sgwrsio gyda myfyrwyr am foeseg, ysgrifennu traethodau a syniadau.

Hanes Gyrfa

Start Date End Date Position Held Location
2017 Present Tiwtor mewn Athroniaeth Adran y Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol, Prifysgol Abertawe
2016 Present Athro Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd
2013 Present Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus Prifysgol Caerdydd

Grantiau a Phrosiectau Allweddol

  • Giovanni Gnetile a Sefyllfa Lluniadaeth Gyfoes 2010 - 2013

    Cyfeiriad Dyfarniad Ysgoloriaeth Ymchwil AH/I013016/1, Bloc Grant Partneriaeth Ysgoloriaeth Ymchwil AHRC (Dyfarniad Llawn), Prifysgol Caerdydd