Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

Staff Profile Main Details

The system reports the following message:

No records found

Mae Linda Sidgwick yn uwch-ddarlithydd yn Academi Hywel Teifi. Ymunodd ag Adran y Gymraeg yn 1991 wedi cyfnod fel pennaeth adran mewn ysgolion cyfun. Mae’n gyfrifol am arwain, datblygu a chydlynu cwrs dwys 300 o oriau i fyfyrwyr ail iaith Lefel 1. Mae hefyd yn cyfrannu at nifer o fodiwlau gloywi iaith a sgiliau llafar yr adran. Hi yw’r Swyddog Derbyn ar gyfer y Gymraeg ac mae’n gyfrifol am gydlynu digwyddiadau’r diwrnodau agored.

Mae wedi cyfrannu at nifer o bwyllgorau a grwpiau ffocws gyda APADGOS. Bu hefyd yn arholwr cynorthwyol gyda CBAC.