Cyhoeddiadau

Erthyglau Cylchgronau

 1. We need to make new Welsh-speaking communities. The Welsh Agenda Winter 2012(48), 46-47.
 2. & Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg. Gwerddon(10/11), 83-112.
 3. Geirfa Graidd i’r Gymraeg: Creating an A1 & A2 core vocabulary for adult learners of Welsh – a Celtic template?. Journal of Celtic Language Learning 15/16, 27-43.

Llyfrau

 1. & Comparative Stylistics of Welsh and English. Cardiff: University of Wales Press.
 2. & (Eds.). Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. Gwasg Prifysgol Cymru (Ed.),
 3. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) South Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 4. & Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) North Wales. Talybont: Gwasg y Lolfa.
 5. & Ffeil Hyfedredd. Caerdydd: Cyd-bwyllgor Addysg Cymru.

Penodau Llyfrau

 1. Polisi ac ymchwil ym maes Cymraeg i Oedolion. In Steve Morris a Christine Jones (Ed.), Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion. (pp. 227-243).

Cynnyrch Ymchwil Arall

 1. & (2018). Asesiad cyflym o’r dystiolaeth: Ymagweddau a dulliau addysgu ail iaith effeithiol. Welsh Government
 2. (2013). Datblygu Geirfa Graidd i Lefelau Mynediad a Sylfaen. (Y Bont). : CBAC.
 3. (2012). Canolfannau Cymraeg - troi dysgwyr yn siaradwyr. (Barn). : Cyhoeddiadau Barn Cyf..
 4. & (2012). Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion: astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen. . Caerdydd: LLywodraeth Cymru.
 5. & (2011). Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg: Ymdrechion i Wrthdroi Shifft Ieithyddol mewn Cymunedau cymharol ddi-Gymraeg. Abertawe: Academi Hywel Teifi.
 6. & (2010). Llyfryddiaeth Cymraeg i Oedolion 1960 - 2009.