Cyhoeddiadau

Erthyglau Cylchgronau

 1. Morris, S. We need to make new Welsh-speaking communities The Welsh Agenda Winter 2012 48 46 47
 2. Owen, H., Morris, S. Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg Gwerddon 10/11 83 112
 3. Morris, S. Geirfa Graidd i’r Gymraeg: Creating an A1 & A2 core vocabulary for adult learners of Welsh – a Celtic template? Journal of Celtic Language Learning 15/16 27 43

Llyfrau

 1. Rottet, K., Morris, S. Comparative Stylistics of Welsh and English Cardiff University of Wales Press
 2. Morris, S., Jones, C. Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion (Ed.),
 3. Morris, S., Meara, P. Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) South Wales Talybont Gwasg y Lolfa
 4. Morris, S., Meara, P. Welsh Words - Geirfa Graidd: Lefel Mynediad (Core vocabulary with phrases) North Wales Talybont Gwasg y Lolfa
 5. Morris, S., Gruffudd, H., Meek, E., Miles, E. Ffeil Hyfedredd Caerdydd Cyd-bwyllgor Addysg Cymru

Penodau Llyfrau

 1. Morris, S. Polisi ac ymchwil ym maes Cymraeg i Oedolion (Ed.), Cyfoethogi'r Cyfathrebu: Llawlyfr ymarferol i diwtoriaid Cymraeg i Oedolion 227 243

Cynnyrch Ymchwil Arall

 1. Fitzpatrick, T., Morris, S., Clark, T., Mitchell, R., Needs, J., Tanguay, E., Tovey, B. Asesiad cyflym o’r dystiolaeth: Ymagweddau a dulliau addysgu ail iaith effeithiol Welsh Government
 2. Morris, S. Datblygu Geirfa Graidd i Lefelau Mynediad a Sylfaen Y Bont CBAC
 3. Morris, S. Canolfannau Cymraeg - troi dysgwyr yn siaradwyr Barn 597 Cyhoeddiadau Barn Cyf.
 4. Chríost, D., Carlin, P., Davies, S., Fitzpatrick, T., Jones, A., Heath-Davies, R., Marshall, J., Morris, S., Price, A., Vanderplank, R., Walter, C., Wray, A. Adnoddau, dulliau ac ymagweddau dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion: astudiaeth ymchwil gynhwysfawr ac adolygiad beirniadol o’r ffordd ymlaen. Caerdydd LLywodraeth Cymru
 5. Gruffudd, H., Morris, S. Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg: Ymdrechion i Wrthdroi Shifft Ieithyddol mewn Cymunedau cymharol ddi-Gymraeg Abertawe Academi Hywel Teifi