Dr Dennis Schmidt

Dr Dennis Schmidt

Darlithydd, Politics, Philosophy and International Relations

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dennis R. Schmidt yn Ddarlithydd mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig yn yr Adran Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Diwylliannol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae wedi bod yn gymrawd ac yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol George Washington, Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain, a Phrifysgol Tübingen.

Mae ymchwil Dennis yn ymwneud â dau fater rhyng-gysylltiedig. Yn gyntaf, gwleidyddiaeth a moeseg cyfraith a sefydliadau rhyngwladol, lle mae'n canolbwyntio ar ddynameg normadol cyfreithiau rhyfel a chyfiawnder troseddol rhyngwladol. Yn ail, theori cysylltiadau rhyngwladol, gan gynnwys theori gwleidyddol rhyngwladol, lle mae'n canolbwyntio ar luosrywiaeth, urddas pobl, a moeseg llywodraethu byd-eang. 

Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect a ariennir gan yr Academi Brydeinig sy'n edrych ar gyfraniad llysoedd troseddol rhyngwladol hybrid i gyfiawnder byd-eang.

Mae Dennis wedi ennill Gwobr Papur Gorau Adran Cyfraith Ryngwladol ISA, ac mae ei draethawd PhD ar hierarchaeth normadol mewn cymdeithas ryngwladol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Michael Nicholson BISA.

Mae'n cyfrannu'n rheolaidd at wahanol gyfryngau, gan gynnwys The Conversation, Just Security, a Die Zeit.

Meysydd Arbenigedd

  • Theori Cysylltiadau Rhyngwladol
  • Theori gwleidyddol rhyngwladol
  • Gwleidyddiaeth a moeseg cyfraith ryngwladol
  • Cyfreithiau rhyfel
  • Sefydliadau rhyngwladol
  • Cyfiawnder troseddol rhyngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Theori Cysylltiadau Rhyngwladol

Moeseg Fyd-eang

Theori rhyfel gyfiawn

Cyfiawnder troseddol rhyngwladol

Sefydliadau rhyngwladol

Llywodraethu byd-eang

Y gyfraith mewn cysylltiadau rhyngwladol

Trefn fyd-eang