Dr Francesca Rhydderch

Dr Francesca Rhydderch

Athro Cyswllt, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604315

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Nofelydd ac awdur straeon byrion yw Francesca Rhydderch. Cyrhaeddodd ei nofel gyntaf The Rice Paper Diaries y rhestr hir ar gyfer Gwobr Llyfr Cyntaf Gorau Clwb yr Awduron ac enillodd Wobr Ffuglen Llyfr y Flwyddyn Cymru. Hefyd cyrhaeddodd Francesca y rhestr fer ar gyfer Gwobr Straeon Byrion Genedlaethol y BBC am ei ffuglen fer ‘The Taxidermist’s Daughter’, a gafodd ei darlledu ar Radio 4. Ymhlith ei straeon a gyhoeddwyd yn ddiweddar y mae ‘The Opposite of Drowning’ (Comma Press, 2017), ‘Then We Both Fell’ (The Lonely Crowd, 2019) a ‘Runaway’ (Planet: The Welsh Internationalist, 2019).

Hefyd mae gan Francesca ddiddordeb golygyddol a beirniadol cryf yn Llenyddiaeth Saesneg a Chymraeg Cymru. Bu'n olygydd cysylltiol cylchgrawn Planet o 1998-1999, yn olygydd comisiynu Llyfrau Gomer o 2000-2002 ac yn olygydd y cylchgrawn llenyddol New Welsh Review o 2002-2008. Hefyd mae wedi golygu, cyd-olygu a chyfrannu at gyhoeddiadau gan gynnwys New Welsh Short Stories (Seren, gyda Penny Thomas, 2015) a Dat’s Love gan Leonora Brito (Parthian, Llyfrgell Cymru, 2017, rhagarweiniad) ac mae wedi ysgrifennu ar gyfer Atodiad Llenyddol y Times.

Mae Francesca wedi bod yn Athro Cysylltiol Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe ers 2015. Ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr gradd MA nodedig Abertawe mewn Ysgrifennu Creadigol.