Mr Geraint Evans

Mr Geraint Evans

Uwch-ddarlithydd, English Literature

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602550

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Geraint Evans yn addysgu llenyddiaeth fodern yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe ac mae'n aelod o'r Ganolfan Ymchwil i Lenyddiaeth ac Iaith Saesneg Cymru (CREW).

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys moderniaeth lenyddol, Llenyddiaeth Saesneg Cymru a hanes y llyfr ym Mhrydain ac mae’n canolbwyntio’n aml ar ieithoedd a diwylliannau Cymru a’r modd y maent yn rhyngweithio â Lloegr a diwylliant Seisnig rhyngwladol.

Hyfforddodd Geraint mewn theatr a pherfformiad yng Ngholeg Rose Bruford, Llundain, cyn astudio yng Ngholeg Birkbeck, Llundain, Prifysgol Cymru Abertawe, a Choleg Clare, Caergrawnt.  Cyn symud i Abertawe, bu Geraint yn addysgu llenyddiaeth Brydeinig a Gwyddelig fodern ym Mhrifysgol Sydney. 

Mae Geraint wedi cyhoeddi'n eang ym maes llenyddiaeth Lloegr a Chymru yn yr ugeinfed ganrif a hefyd ar hanes y llyfr ym Mhrydain, yn enwedig yn y cyfnod modern cynnar.   Mae'n gyd-olygydd  The Cambridge History of Welsh Literature, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Caergrawnt yn 2019. 

Meysydd Arbenigedd

  • Llenyddiaeth Saesneg ers 1890
  • Llenyddiaeth Saesneg Cymru
  • Llenyddiaeth Cymru
  • Ffuglen Droseddol ers 1920
  • Hanes y llyfr ym Mhrydain
  • Hanes Cyhoeddi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Llenyddiaeth Saesneg yr Ugeinfed Ganrif

Llenyddiaeth Saesneg Cymru

Moderniaeth Lenyddol

Barddoniaeth ers 1890

Ffuglen Droseddol ers 1920

Ymchwil

Llenyddiaeth Saesneg ers 1890

Llenyddiaeth Saesneg Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Ffuglen Droseddol ers 1920

Hanes y llyfr ym Mhrydain

Llyfrau Cymraeg 1540 i 1820