Dr Ersin Hussein

Dr Ersin Hussein

Darlithydd, Classics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604098

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Hanesydd yr henfyd yw Ersin y mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio'n benodol ar hanes yr henfyd a diwylliant deunyddiau ffisegol Cyprus. Cafodd ei monograff cyntaf, Revaluing Roman Cyprus: Local Identity on an Island in Antiquity, ei gyhoeddi gan Wasg Prifysgol Rhydychen yn 2021. Mae'r gwaith hwn yn hyrwyddo Cyprus fel ardal Rufeinig gyfoethog a gwobrwyol i'w hastudio oherwydd ei diwylliant a'i chymdeithas ddeinamig o dan deyrnasiad Rhufeinig a'i chyfranogiad yn yr Ymerodraeth ehangach, ond yn benodol oherwydd y ffyrdd y mae ei dinasoedd a'u pobl, wedi cynnal a chyfleu eu cysylltiadau diwylliannol dwfn â thirweddau niferus ar draws y Canoldir.  Mae Ersin yn parhau i archwilio dehongliadau o Ynys Cyprus fel tirwedd go iawn a dychmygol. Mae hanes arteffactau Ynys Cyprus, a'u harddangos mewn amgueddfeydd ac ymatebion i Cyprus mewn celf weledol yn agweddau hollbwysig ar ei gwaith hymchwil ar dderbyniadau o hanes yr ynys. Mae hi hefyd yn datblygu arbenigedd yng ngwerth diwylliannol metelau mewn hynafiaeth, copr yn benodol - metel sy'n adnabyddus gyda hunaniaeth Gypraidd, yn ogystal â hanes safleoedd mwyngloddio diwydiannol fel tirweddau treftadaeth.

Mae Erin wedi cydsefydlu a bellach yn Gyd-gyfarwyddwr, grŵp ymchwil OLCAP: Ymagweddau at y Gorffennol sy’n seiliedig ar Wrthrychau a Thirwedd. Mae rhagor o wybodaeth am nodau ac amcanion y grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol hwn ar gael ar wefan OLCAP.

Mae'r rolau gweinyddol y mae Ersin yn ymgymryd â nhw'n cynnwys:

  • Swyddog Gwe'r Adran, gan weithio'n agos gyda'r Swyddogion Derbyn ac Allgymorth. O: 2018. I'r: Presennol
  • Aelod o Bwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynwysoldeb, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. O: 2019. I'r: Presennol
  • Panel Mewnol AHRC, Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau. O: 2019. I'r: Presennol

Meysydd Arbenigedd

  • Cyprus Hynafol, yn enwedig y cyfnod Rhufeinig
  • Derbyniadau o Cyprus a'r hunaniaeth Gypraidd, o'r cynfyd i'r cyfnod modern.
  • Ffurfiant hunaniaeth leol yn nhaleithiau Rhufeinig
  • Mwyngloddio, meteleg a gwerth diwylliannol metelau
  • Yr economi hynafol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

CLH150: Rome from Village to Empire.

CLH2005: Set in Stone? Inscribing and Writing in Antiquity.

CLH2007: Marbles, slaves and mines, oils, grains and wines: Roman economy and society. I wylio fideo modiwl rhagarweiniol cliciwch yma.

CLH3004: Ancient Cyprus. I wylio modiwl rhagarweiniol cliciwch yma.

Cydweithrediadau