Student using Broadcasting equipment
Dr Sian Rees holding a camera

Dr Sian Rees

Athro Cyswllt, Media

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602636

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 107
Llawr Cyntaf
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Sian Rees yn Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe sy’n arbenigo mewn cysylltiadau cyhoeddus, marchnata a brandio. Hi yw Pennaeth adran academaidd y Cyfryngau a Chyfathrebu a Chyfarwyddwr Rhaglen MA Cyfathrebu, Arferion y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus. Mae Sian yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn gyn-enillydd Gwobr Addysgu Nodedig y Brifysgol ac mae wedi bod yn falch iawn o arwain y tîm Cyfryngau a Chyfathrebu i wella sgoriau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ystod ei gyrfa yn y diwydiant yn Llundain, gweithiodd Sian i sefydliad Haymarket Publishing Michael Heseltine fel Cyfarwyddwr Cyhoeddi grŵp cylchgronau Stuff a What Hi-Fi?, a bu’n rheolwr gyfarwyddwr ei chwmni ymgynghori marchnata a chysylltiadau cyhoeddus ei hun. Mae ei phrofiad o’r diwydiant wedi cynnwys datblygu a rhedeg ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus a marchnata strategol ar gyfer y sectorau Nwyddau Defnyddwyr sy’n Symud yn Gyflym, manwerthu, adloniant, meddygaeth, addysg a thechnoleg. Cyn dechrau darlithio, bu Sian yn gweithio fel Rheolwr Marchnata Strategol yma ym Mhrifysgol Abertawe hefyd.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Cysylltiadau Cyhoeddus
  • Brandio
  • Cyfathrebu Corfforaethol
  • Rheoli Enw Da
  • Cyflogadwyedd mewn Addysg Uwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae ffocws addysgu Sian wedi bod ar ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd a dysgu o fewn y cwricwlwm ac mae’n parhau i weithio gydag amrywiaeth o sefydliadau yn y sector masnachol a’r sector cyhoeddus i hwyluso profiad lleoliad gwaith a chyfleoedd i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Mae hi wedi cyflwyno a datblygu ontoleg cyflogadwyedd o fewn addysg uwch.

Ymchwil

Mae Sian yn ysgrifennu’n academaidd ar gysylltiadau cyhoeddus dilys a brandio yn oes y cyfryngau digidol, yn ogystal ag ar gyflogadwyedd mewn addysg uwch. Ei gwaith diweddaraf, yn seiliedig ar ei hymchwil PhD, yw Public Relations, Branding and Authenticity: Brand Communications in the Digital Age.

Mae’n archwilio sut mae ymarferwyr cysylltiadau cyhoeddus wedi ymgymryd â rôl ganolog o ran rheoli enw da brand corfforaethol oherwydd eu ffocws rhanddeiliaid, sgiliau cyfathrebu ymddiddanol a’u dealltwriaeth o sut mae’n rhaid i frandiau’r 21ain ganrif ymateb yn ddeinamig i’w hamgylcheddau cymdeithasol. Mae dadl ddamcaniaethol yn herio’r ffocysau normadol presennol ar hunaniaeth gorfforaethol a

rheoli personoliaeth brand corfforaethol sy’n cynnig bod ‘tro digidol’ mewn cysylltiadau cyhoeddus wedi adlinio cysylltiadau cyhoeddus fel disgyblaeth bwysig wrth bennu a chanolbwyntio personoliaethau a naratifau brand corfforaethol. Mae Sian yn archwilio’r her o ddatblygu naratifau brand “dilys” yn yr oes ddigidol, tra’n cwestiynu natur broblemus “dilysrwydd” brand, gan arwain at gysyniadu olwyn brand ddilys sy’n mapio nodweddion brand dilys.

Prif Wobrau

Mae Sian yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, yn gyn-enillydd Gwobr Addysgu Nodedig y Brifysgol ac mae wedi bod yn falch iawn o arwain y tîm Cyfryngau a Chyfathrebu i wella sgoriau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Cydweithrediadau

Mae Sian yn gweithio gyda thîm yn Ysgol y Gyfraith Hilary Clinton ym Mhrifysgol Abertawe sy’n edrych ar rôl cyfathrebu brand wrth fynegi a deall rôl a natur Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.