Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Dr Helen Lewis

Dr Helen Lewis

Uwch-ddarlithydd mewn Addysg, School of Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604144

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Office - 248
Ail lawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Helen gefndir mewn addysg gynradd ac addysg gychwynnol a pharhaus i athrawon, a hi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Athrawon (TAR). Yn flaenorol, mae wedi arwain rhaglenni ôl-raddedig ac israddedig gan gynnwys BA mewn Astudiaethau Addysg, BA mewn Addysg, MA mewn Addysg a TAR Cynradd.

Prif ddiddordebau ymchwil Helen yw’r egwyddorion a’r addysgegau sy’n berthnasol i ddatblygiad sgiliau meddwl a metawybyddiaeth plant, a gwnaeth ei thesis doethurol ganolbwyntio ar feddwl plant ifanc a’r ffordd yr addysgir hyn. Mae’n hyfforddwr achrededig ar gyfer nifer o raglenni sgiliau meddwl ac mae wedi astudio yn Project Zero, Prifysgol Harvard.

Hefyd mae Helen yn ymddiddori mewn archwilio ymagweddau at gefnogi lles, addysgeg effeithiol, myfyrio gan athrawon ac ymchwil sy’n agos at yr ymarfer. Ar hyn o bryd, mae’n ymgymryd ag ymchwil wreiddiol i faes sy’n datblygu’n gyflym sef addysg a rhyngweithio sy’n cynnwys dynion ac anifeiliaid.

Mae Helen yn ymgymryd â gwaith adolygu cymheiriaid ar gyfer nifer o gyfnodolion academaidd, mae’n Arholwr Allanol profiadol (Edge Hill; Coleg y Brifysgol Llundain, Sefydliad Addysg Llundain; Prifysgol Southampton) ac yn oruchwylydd profiadol i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Mae Helen yn Arolygydd Tîm ac yn Arolygydd Cymheiriaid ar gyfer Arolygiaeth Cymru sef Estyn, ac mae wedi’i hethol yn Ysgrifennydd Anrhydeddus Cymdeithas Ryngwladol Datblygiad Proffesiynol (IPDA). Mae’n aelod o nifer o bwyllgorau eraill gan gynnwys IPDA Cymru, Fforwm Let’s Think a Chyngor y Prifysgolion a’r Ysgolion dros Addysg Athrawon (USCET).

Meysydd Arbenigedd

  • Sgiliau Meddwl a Metawybyddiaeth
  • Dysgu ac Addysgu (Addysgeg)
  • Ymarfer Myfyriol
  • Addysg Gychwynnol a Pharhaus i Athrawon
  • Ymchwil ac Archwiliadau gan Athrawon
  • Ymyriadau â chymorth gan anifeiliaid

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dysgu ac Addysgu

Cwricwlwm ac Asesu

Sgiliau Meddwl a Metawybyddiaeth

Lles, gwydnwch a chymhelliad

Ymyriadau â chymorth gan anifeiliaid

Dulliau ymchwil ac archwiliadau gan ymarferwyr

Prif Wobrau

Uwch Gymrawd, Academi Addysg Uwch

Cymrawd, Coleg Siartredig Athrawon

Enillydd, Gwobr Ymchwil Howard Tanner, IPDA

Cydweithrediadau

Mae Helen wedi cydweithio â Sefydliad John Burns ar y cynllun 'Burns By Your Side' (https://burnspet.co.uk/burns-by-your-side/). Mae sail dystiolaeth gynyddol yn awgrymu gall therapi a gynorthwyir gan anifeiliaid wella lles ac mae un o’i chŵn wedi cymhwyso fel ci cymorth. Mae Carlo, Spione Eidalaidd, yn ymweld â’r Brifysgol yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn ac mae ci arall Helen, Scarlet, yn hyfforddi ar hyn o bryd.

Mae Helen yn cydweithio â labordy ymchwil rhyngwladol 'The teaching profession during and after the COVID-19 pandemic'. Trefnwyd hyn gan ICSEI (Cyngres Ryngwladol Effeithlonrwydd a Gwella sgolion https://www.icsei.net/) ac mae’r labordy’n cynnwys academyddion o ledled y byd.