Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Dr Cathryn Knight

Darlithydd mewn Addysg, School of Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513768

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd

Dolenni Ymchwil

Pennaeth Cymorth Arbenigol a Chynwysoldeb - 975
Llawr Cyntaf
Adeilad Talbot
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Cathryn Knight yn Ddarlithydd Addysg yn Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe. Mae ei diddordeb ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) gyda diddordeb penodol mewn dyslecsia. Mae meysydd pellach o ddiddordeb yn cynnwys addysg athrawon, y system addysg yng Nghymru a defnydd data eilradd mewn ymchwil addysg.