Mrs Alyssia Fiander-Houlden

Subject Lecturer (Biology) Initial Teacher Education, School of Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 987330

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Trosolwg

Mae fy nghefndir yn amrywiol, gyda llwybr cymhleth tuag at Wyddoniaeth. Yn cwblhau’m haddysg yn wreiddiol gydag addysg uwch mewn seicoleg a Gwyddoniaeth Ceffylau, roeddwn yn gweithio fel gwas stabl mewn Cystadlaethau Rhyngwladol yn yr Eidal, cyn troi’m cariad at ddysgu tuag at yr ystafell ddosbarth.

Mae fy nghefndir addysgol yn cynnwys dysgu mewn academïau a gwella’r gwaith ymgysylltu â myfyrwyr. Finnau yw’r arweinydd ar gyfer TAR Bioleg ac yn fy swyddi blaenorol rwyf wedi bod yn Bennaeth Gwyddoniaeth, yn Athrawes Wyddoniaeth Arweiniol ac hefyd yn Arweinydd ar gyfer y rhai Mwy Abl, Cydlynydd STEM ac Arweinydd Dug Caeredin ar gyfer ysgolion. Yn y gorffennol, rwyf wedi siarad mewn cynadleddau addysg cenedlaethol am addysgu STEM a Chlybiau STEM  o CA2-CA5.

Mae fy mhrif ddiddordebau yn cynnwys datrys yr hyn sydd yn rhwystro ymgysylltu â STEM, yn enwedig ynghylch myfyrwyr difreintiedig. Rwyf yn cychwyn ar radd doethur gyda thraethawd ymchwil yn trafod sut gall ysgolion oresgyn y rhwystrau hyn yn weithredol er mwyn sicrhau y bydd gennym arbenigwyr STEM ar gyfer y dyfodol. Hefyd rwyf yn ymddiddori mewn cynorthwyo darpar athrawon i ddeall rôl Ymddygiad ar gyfer Dysgu (BfL) a sut gall hwn hybu lles myfyrwyr yn yr ystafell ddosbarth.

Meysydd Arbenigedd

  • Ymgysylltu â Phynciau STEM yn CA3a4
  • Herio dysgwyr Mwy Abl
  • Ymddygiad ar gyfer Dysgu
  • Dysgu ac Addysgu

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gydag arbenigedd mewn bioleg a chariad at ffiseg, mae biomecaneg yn hoff bwnc dysgu imi, fel mae niwrowyddoniaeth a seicoleg hefyd. Hefyd rwyf yn dwlu ar ddysgu llawer o agweddau ffiseg, megis astroffiseg, ynni a thonnau.