Mrs Sian Brooks

Subject Lecturer (Modern Foreign Languages) in Initial Teacher Education, School of Education

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606361

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Gyda chariad at godi safonau addysgu ym maes Ieithoedd Tramor Modern (ITM) a chynyddu’r nifer sy’n dewis ITM ar gyfer TGAU a Safon Uwch, Siân yw’r tiwtor ITM ar y cwrs TAR ym Mhrifysgol Abertawe. Mae gan Siân MA mewn Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith ac mae wedi cwblhau tair blynedd o radd doethur mewn dysgu amlieithog. Hefyd mae gan Siân ddiddordeb ymchwil mewn defnyddio technoleg ddigidol er mwyn gwella dysgu ac addysgu yn y dosbarth ac ym maes lles ac Anghenion Dysgu Ychwanegol, sy’n deillio o’i hamser fel Cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig mewn ysgol.  Mae Siân wrthi’n ymafael â phrosiectau ymchwil ac mae’n Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Mae Siân yn athrawes Ffrangeg a Sbaeneg gymwysedig a phrofiadol ac mae wedi addysgu’r ddau bwnc hyd at Safon Uwch.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysgeg ITM
  • Caffael geirfa
  • Amlieithrwydd a dysgu trydedd iaith
  • Technoleg ddigidol yn y dosbarth
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Addysgeg ITM

Arbenigedd pwnc mewn Ffrangeg / Sbaeneg

Addysgeg cyfieithu

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Lles

Addysg yn Ffrainc

Caffael iaith

Ymchwil
  • Teitl gweithredol y radd doethur: “Making pedagogical links between languages: exploring how teachers respond to the interdisciplinary and interlinguistic challenges inherent in the Languages, Literacy and Communication Area of Learning and Experience in Curriculum for Wales 2022.”
  • ERASMUS Plus: All Age Schools
Prif Wobrau

2018-19 Coleg Cymraeg Cenedlaethol: Cynnydd Gorau gan Siaradwr Newydd.Cymraeg Gwaith Addysg Uwch.