Dr Cecile Charbonneau

Dr Cecile Charbonneau

Cymrawd Ymchwil Er Anrhydedd, Science and Engineering
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy ngweithgareddau ymchwil presennol yn cynnwys datblygu nanoddefnyddiau a phrosesau ar gyfer creu haenau ocsid metel cywasgedig a hydraidd. Rwy'n tueddu i ffafrio dull ôl troed carbon isel (rhagsylweddion dyfrllyd, prosesu tymheredd isel, dulliau adneuo rholyn i rolyn) fel y gellir masnacheiddio cynhyrchion newydd ym meysydd ffotofoltäigau 3ydd cenhedlaeth a phuro dŵr yn seiliedig ar ddefnyddio'r caenau uwch hyn. Rwyf hefyd yn cyfrannu at nodweddiadu ystod eang o ddeunyddiau ar draws gwahanol brosiectau ac yn darparu hyfforddiant sylfaenol ar dechnegau fel FEG-SEM, arwynebedd arwyneb/porosimetreg a diffreithiant Pelydr-X.

Mae fy ngweithgareddau addysgu wedi'u gwasgaru ar draws gwahanol bortffolios y Coleg Peirianneg: Blwyddyn Sylfaen (EG-080: Hanfodion Deunyddiau), Deunyddiau Blwyddyn 1 a Pheirianneg Gemegol (EGA110: Cemeg Offerynnol a Dadansoddol); EGA113: Astudiaethau Achos Deunyddiau) a Pheirianneg Deunyddiau Ôl-raddedig (EGS-M12: Technegau Offerynnol a Dadansoddi Cymhwysol, gan ddechrau ym mis Chwefror 2017).

Yn olaf, ymunais â'r Tîm Sgiliau Cyflogadwyedd ym mis Tachwedd 2015 fel Hyrwyddwr Cyflogadwyedd Peirianneg Deunyddiau. Rwy'n cynnig cefnogaeth i bob myfyriwr Peirianneg Deunyddiau o ran datblygu eu gyrfa (cymhorthfa CV, mentora ac ati) ac yn datblygu cysylltiadau rhwng ein hadran a'r diwydiant i hwyluso llwybr ein myfyrwyr tuag at gyflogaeth. Rwyf hefyd yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cysylltu â'n corff proffesiynol, yr IOM3 (Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio), ac yn gweithio tuag at eu Siarteriaethau.

Meysydd Arbenigedd

  • Synthesis o nanoronynnau ocsid metel
  • Ffabrigo haenau ocsid mesohydraidd a chywasgedig
  • Ffotofoltäigau 3ydd Cenhedlaeth
  • Nodweddiadu Deunyddiau
  • Prosesu nano-goloidau C-isel