Bay Campus image
male smiling

Dr Christoforos Bouzanis

Uwch-ddarlithydd mewn Pobl a Sefydliadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604085

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

310
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Christoforos BSc mewn Astudiaethau Economaidd Rhyngwladol ac Ewropeaidd o Brifysgol Economeg a Busnes Athen a gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn Meddwl yn Gymdeithasol ac yn Wleidyddol o Brifysgol Warwig. Dyfarnwyd iddo hefyd PhD mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caeredin. Cyn iddo ymuno â'r Ganolfan Pobl a Sefydliadau, bu'n gweithio fel Cydymaith Ymchwil yn Ysgol Fusnes Adam Smith, Prifysgol Glasgow, ac fel Cynorthwy-ydd Addysgu  Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caeredin.

Mae prif ddiddordebau ymchwil Christoforos yn cynnwys y rhyngberthnaseddoedd rhwng athroniaeth, damcaniaeth gymdeithasegol, seicoleg gymdeithasol, ac astudiaethau sefydliadau. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar ei brosiect i ddiffinio gwrth-realaeth ddamcaniaethol-gymdeithasegol fel llwybr amgen at  ontoleg gymdeithasol, drwy dynnu’n feirniadol ar draddodiadau realaeth feirniadol, lluniadaeth gymdeithasol, a phragmatiaeth.

Meysydd Arbenigedd

  • Damcaniaeth Gymdeithasegol
  • Hanes ac Athroniaeth y Gwyddorau Dynol
  • Damcaniaethau’r Hunan
  • Astudiaethau Trefniadaeth
  • Syniad Rhyngddisgyblaethedd yn y Gwyddorau Cymdeithasol
  • Y Gwahaniaeth rhwng Micro a Micro a Macro yn y Gwyddorau Cymdeithasol