Dr Alvin Orbaek White

Dr Alvin Orbaek White

Athro Cyswllt, Chemical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604947

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

213
Ail lawr
Y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Alvin (Dr Orb), Uwch Ddarlithydd yn y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) y weledigaeth i ddatblygu cynaliadwyedd ynni byd-eang drwy ddatblygu deunyddiau a dulliau effeithlon a theg o drawsyrru trydan. Mae'n datblygu ffyrdd newydd o gynhyrchu a defnyddio nanoddeunyddiau carbon, gan adeiladu cymuned o ymchwilwyr i ymgysylltu â'r mater ac fe sefydlodd TrimTabs Ltd i fasnacheiddio ei waith.

Ei nod yw effeithio ar yr amgylchedd yn lleol ac yn fyd-eang mewn dwy ffordd:

Gwella'r seilwaith ynni gan ddefnyddio nanodiwbiau carbon i drawsyrru trydan

Troi gwastraff carbon yn gynhyrchion gwerth uwch fel nanodiwbiau carbon

Cwblhaodd PhD ym Mhrifysgol Rice, UDA, ar dwf catalytig nanodiwbiau carbon mur sengl. Gwnaeth ôl-ddoethuriawth yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT).

Meysydd Arbenigedd

  • Synthesis nanodiwbiau carbon
  • Nanoddeunyddiau a chymhwyso tuag at ddyfodol ynni byd-eang diogel
  • Economi gylchol, ailgylchu cemegau a defnyddio adnoddau
  • Blockchain, dosbarthu ynni a dyfodol cynhyrchu ynni sydd wedi'i ddatganoli

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae dysgu'n ymdrech gydol oes. Mae'n broses barhaus sy'n gofyn am wersi gwahanol ar wahanol adegau.

Ymchwil Cydweithrediadau