a photo of Singleton campus with the view of the Singleton park and sea
Image of Dr Alison Walker

Dr Alison Walker

Uwch-ddarlithydd, Education

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
434
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwyf yn ddarlithydd yn yr Adran Addysg Barhaus Oedolion ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y BA yn y Dyniaethau sy'n radd ran-amser. Mae gennyf gefndir amrywiol sy'n cynnwys gweithio ym meysydd dysgu oedolion a dysgu cymunedol, dysgu'n seiliedig ar waith, AB ac AU. 

Rwyf yn addysgu ar y BA yn y Dyniaethau a'r Flwyddyn Sylfaen yn y Dyniaethau, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau academaidd a phersonol ar gyfer dysgu, dysgu ar sail problemau ac ymholi a myfyrio beirniadol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dysgu drwy Wasanaeth
  • Myfyrio Beirniadol
  • Dysgu drwy brofiad
  • Datblygu Hunaniaeth Graddedigion
  • Ymgysylltu â'r Gymuned
  • Ymchwil Ansoddol a Dadansoddi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dysgu drwy Wasanaeth

Ymgysylltu â'r Gymuned

Sgiliau Academaidd

Meddwl yn feirniadol

Dysgu ar Sail Ymholi

Dysgu ar Sail Problemau

Myfyrio Beirniadol

Hyfforddiant Academaidd

 

Addysgu ar:

DAF106

DAF107

DAF247

DAF248

DAM200

DAM354

DAU300A

DAM353

FY014

Ymchwil