Mr Andrew Staniforth

Swyddog Datblygu Ymchwil, Law

Trosolwg

Mae Andrew yn arbenigwr diogelwch ac arloesi rhyngwladol gydag arbenigedd gweithredol helaeth ym maes gwrthderfysgaeth. Fel cyn-swyddog cudd-ymchwil gyda'r Gangen Arbennig a ditectif gwrthderfysgaeth gyda'r heddlu, mae wedi gweithio mewn 22 o wledydd ac wedi cefnogi cyrchoedd Cangen Atal Terfysgaeth y Cenhedloedd Unedig.

Fel athro cymwysedig, mae wedi cynllunio rhaglenni ymarferion diogelwch amlasiantaeth rhyngwladol ac wedi darparu hyfforddiant gwrthderfysgaeth i Uwch Gomanderiaid yr Heddlu o bob rhan o'r byd. Fel Uwch Gymrawd Ymchwil a Darlithydd Gwadd mae wedi dal swyddi academaidd mewn sefydliadau ymchwil blaenllaw ac mae'n awdur, cydawdur, golygydd a chyd-olygydd 11 o lyfrau.

Mae Andrew yn eistedd drwy wahoddiad ar nifer o Fyrddau Cynghori ymchwil rhyngwladol ac mae'n Werthuswr Arbenigol ar gyfer rhaglenni ymchwil ac arloesedd diogelwch y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer seiberddiogelwch a gwrthsefyll trychinebau. Ar hyn o bryd, ef yw Cyfarwyddwr Arloesedd Saher Europe, ymgynghoriaeth ymchwil a hyfforddiant diogelwch sy'n gweithredu’n fyd-eang.

Meysydd Arbenigedd

  • Terfysgaeth
  • Strategaeth gwrthderfysgaeth
  • Plismona gwrthderfysgaeth
  • Strategaeth diogelwch cenedlaethol
  • Strategaeth seiberddiogelwch
  • Cudd-ymchwil Ffynhonnell Agored
  • Fframweithiau cyfreithiol gwrthderfysgaeth
  • Diogelu rhag Cerbydau Awyr Di-griw