Mrs Amanda Rees

Uwch-ddarlithydd, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602259

Cyfeiriad ebost

106B
Llawr Cyntaf
Technium Digidol
Campws Singleton

Trosolwg

Gan gymhwyso ym 1988, ar ôl hyfforddi gyda chwmni Radcliffes and Co. yn ninas Llundain, aeth Amanda ymlaen i arbenigo mewn Profiant ac Ymgyfreitha gyda chwmni Perkins & Tustin yng nghanolbarth Lloegr.

Mae wedi cyfuno ymarfer ac addysgu, gan weithio ar achosion Anafiadau Personol gyda'r cwmni o Abertawe, Beor Wilson Lloyd, ac addysgu ar y rhaglen israddedig yn Abertawe. Mae Amanda hefyd yn arholwr allanol SRA.

Mae gan Amanda gefndir helaeth mewn Ymgyfreitha Sifil a Phrofiant ar ôl gweithio mewn cwmnïau yn y ddinas a chwmnïau rhanbarthol. Mae'n arwain y modiwlau Ymgyfreitha Sifil a Phrofiant ar y cwrs a hefyd y Modiwl Dewisol Anafiadau Personol ac Esgeulustod Clinigol.

Mae Amanda hefyd yn cydlynu'r rhaglenni gyrfaoedd a lleoliadau gwaith ar gyfer LPC a hi hefyd yw'r tiwtor bugeiliol ac anabledd ar gyfer y cwrs.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau

Aelodaeth:

  • Cyfreithiwr y Goruchaf Lys
  • Aelod o Gymdeithas y Cyfreithwyr