Mr Andrew Beale

Athro Cyswllt Er Anrhydedd, Humanities and Social Sciences - Faculty

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9845

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Andrew Beale OBE yn Athro Cyswllt yn y Gyfraith, yn Gyfarwyddwr IP Cymru® ac yn aelod o'r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu Rhyngwladol (IISTL) ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Rheoli a Thrafodion Asedau Deallusol
  • Agweddau Eiddo Deallusol ar Gyfraith Olew a Nwy
  • Cyfraith Eiddo Deallusol Rhyngwladol
  • Agweddau Eiddo Deallusol ar e-fasnach