Dr Alex Latham-Gambi

Darlithydd yn y Gyfraith, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604809

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

005
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Alex â Phrifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2018, a chyn hynny'n bu'n Ddarlithydd ym Mhrifysgol Sussex. Mae ganddo PhD o Brifysgol Caeredin (2015), gradd meistr o Goleg Prifysgol Llundain (2010) a gradd israddedig o Brifysgol Rhydychen (2004). Cafodd ei alw i'r Bar yn 2006.

Mae ei brif ymchwil mewn theori gyfansoddiadol, gyda'i draethawd PhD yn archwilio'r cwestiwn a yw adolygiad barnwrol o ddeddfwriaeth yn wrth-ddemocrataidd. Mae gan Alex ddiddordeb arbennig yn nimensiwn symbolaidd dylunio cyfansoddiadol, ac yn y berthynas rhwng sefydliadau gwleidyddol, arferion gwleidyddol a gwerthoedd gwleidyddol.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Gyfansoddiadol
  • Democratiaeth
  • Cyfraith Tai
  • Theori Gyfreithiol
  • Theori Wleidyddol
  • Cyfraith Gyhoeddus
  • Y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol