Dr Alex Hillman

Dr Alex Hillman

Athro Cyswllt mewn Cymdeithaseg, Criminology, Sociology and Social Policy

Cyfeiriad ebost

Swyddfa Academaidd - 36
Llawr Gwaelod
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy'n gymdeithasegydd sydd â diddordeb sylweddol mewn meddygaeth (bio), gofal iechyd, heneiddio a phobl hŷn. Mae fy ngwaith diweddar yn canolbwyntio ar ddementia, gwyddoniaeth a meddygaeth dementia - gan gynnwys ei ddiagnosis - yn ogystal â phrofiad a chynrychiolaeth dementia a'i her i hunaniaeth a phersonoliaeth. Mae fy ngwaith yn ymgysylltu'n ddamcaniaethol ac yn cyfrannu at gysyniadau cymdeithasegol allweddol, gan gynnwys categorïau a dosbarthiad, hunaniaeth, risg, moesoldeb, moeseg a gofal.

Meysydd Arbenigedd

  • Cymdeithaseg Feddygol
  • Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Dulliau Ansoddol ac Ethnograffig
  • Meysydd ymchwil:
  • Meddygaeth a gofal iechyd (Bio)
  • Heneiddio a Phobl Hŷn
  • Dementia

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cymdeithaseg Iechyd a Salwch

Damcaniaeth gymdeithasol

Dulliau ansoddol

Ymchwil Prif Wobrau Cydweithrediadau