Professor Amy Brown

Yr Athro Amy Brown

Athro, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 518672

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Yn seicolegydd yn ôl cefndir, rydw i nawr yn gweithio ym maes ymchwil iechyd cyhoeddus sy'n arbenigo mewn ymchwil sy'n archwilio profiadau cynnar bod yn rhiant gyda ffocws ar fwydo babanod, iechyd meddwl ac ymddygiad arferol babanod. Rwyf wedi cyhoeddi’n eang ar draws y pynciau hyn gyda fy ymchwil yn helpu i lywio polisi ac arfer yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn ymgysylltu â'r cyhoedd a sicrhau bod canfyddiadau ein hymchwil yn berthnasol, yn cael eu deall a'u rhannu mewn ffordd atyniadol fel y gallant gyrraedd rhieni newydd a'r rhai sy'n eu cefnogi. Rwyf wedi gweithio'n agos gyda llunwyr polisi, cyrff iechyd cyhoeddus ac elusennau ledled y byd i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Meysydd Arbenigedd

  • Bwydo babanod
  • Iechyd meddwl mamau
  • Rhianta ymatebol
  • Ymddygiad arferol babanod
  • Profiadau seicogymdeithasol beichiogrwydd a genedigaeth
  • Ymchwil ar-lein
  • Iechyd a pholisi cyhoeddus
  • Ymgysylltu â'r cyhoedd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Rwy'n gyfarwyddwr rhaglen ar gyfer yr MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Plant lle rwy'n arbenigo mewn addysgu am effaith beichiogrwydd, genedigaeth a'r cyfnod ôl-enedigol ar iechyd a lles plant. Ymhlith y pynciau allweddol mae bwydo babanod, iechyd meddwl mamau, a rhianta ymatebol.

Ymchwil Prif Wobrau