An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Allaina Kilby

Uwch-ddarlithydd, Media

Cyfeiriad ebost

424
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl datblygu diddordeb mewn dychan gwleidyddol ar y teledu, a sut roedd yn cyfleu newyddion gwleidyddol mewn ffordd wahanol, gadawodd Allaina ei swydd yn y sector yswiriant a chofrestrodd ar gwrs Mynediad i Addysg Uwch gyda'r nod o astudio newyddiaduraeth. Ers hynny, mae Allaina wedi dod yn ddarlithydd ac ymchwilydd amlddisgyblaethol ym maes newyddiaduraeth ac astudiaethau hiwmor, gan addysgu myfyrwyr o ddemograffeg amrywiol, o ehangu mynediad i ddoethuriaeth. Cyn dechrau ei swydd ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Allaina yn Athro Cynorthwyol yn yr Ysgol Cyfathrebu Rhyngwladol ar gampws Tsieina Prifysgol Nottingham a chyn hynny bu'n gweithio fel darlithydd ac ymchwilydd ym Mhrifysgol Birmingham City a Phrifysgol Caerdydd.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau newyddiaduraeth
  • Cyfathrebu Gwleidyddol
  • Dychan gwleidyddol
  • Astudiaethau hiwmor
  • Ymgyrchu
  • Dulliau Ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Newyddiaduriaeth

Cyfathrebu gwleidyddol

Astudiaethau hiwmor

Dulliau ymchwil

Ymchwil