An aerial view of Singleton Campus and the bay opposite

Dr Allaina Kilby

Darlithydd, Media

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

424
Pedwerydd Llawr
Adeilad Keir Hardie
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar ôl datblygu diddordeb mewn dychan gwleidyddol ar y teledu, a sut roedd yn cyfleu newyddion gwleidyddol mewn ffordd wahanol, gadawodd Allaina ei swydd yn y sector yswiriant a chofrestrodd ar gwrs Mynediad i Addysg Uwch gyda'r nod o astudio newyddiaduraeth. Ers hynny, mae Allaina wedi dod yn ddarlithydd ac ymchwilydd amlddisgyblaethol ym maes newyddiaduraeth ac astudiaethau hiwmor, gan addysgu myfyrwyr o ddemograffeg amrywiol, o ehangu mynediad i ddoethuriaeth. Cyn dechrau ei swydd ym Mhrifysgol Abertawe, roedd Allaina yn Athro Cynorthwyol yn yr Ysgol Cyfathrebu Rhyngwladol ar gampws Tsieina Prifysgol Nottingham a chyn hynny bu'n gweithio fel darlithydd ac ymchwilydd ym Mhrifysgol Birmingham City a Phrifysgol Caerdydd.

Meysydd Arbenigedd

  • Astudiaethau newyddiaduraeth
  • Cyfathrebu Gwleidyddol
  • Dychan gwleidyddol
  • Astudiaethau hiwmor
  • Ymgyrchu
  • Dulliau Ymchwil

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Newyddiaduriaeth

Cyfathrebu gwleidyddol

Astudiaethau hiwmor

Dulliau ymchwil

Ymchwil