Bod yn Ddynol 2018

The Being Human LogoDewiswyd y Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe fel un o chwech canolfan ar gyfer Bod yn Ddynol 2018, unig ŵyl ddyniaethau genedlaethol y DU.
 
Bellach yn ei phumed flwyddyn, arweinir Bod yn Ddynol gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch ym Mhrifysgol Llundain, mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. Mae’r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd y tri phrif gorff sy’n ymroi i gefnogi a hyrwyddo ymchwil yn y dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol.
 
Gyda’r thema Tarddiadau a Therfyniadau, cynhelir dathliad y dyniaethau eleni yn genedlaethol rhwng 15 a 24 Tachwedd 2018, gyda chyfres o ddigwyddiadau rhad ac am ddim ledled Abertawe.
 
Dan ein thema ni, sef Un tro, y Diwedd, gall cynulleidfaoedd gymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol (gan gynnwys ‘ffenestri llenyddol’), perfformiadau, trafodaethau ac arddangosfa a fydd yn eich tywys o straeon tylwyth teg i Shakespeare, ac o Martin Luther King i’r GIG yn 70 oed.
 
Cyflwynir y digwyddiadau hyn gan y Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad ag ystod o bartneriaid o ardal Bae Abertawe.
 
Dywedodd Dr Elaine Canning (Pennaeth Ymgysylltu a Datblygu Diwylliannol, Sefydliad Diwylliannol, Prifysgol Abertawe): “Rydym yn hynod falch o gynnal canolfan ŵyl fel rhan o Bod yn Ddynol 2018 a dymunwn ddiolch i drefnwyr yr ŵyl am roi’r cyfle cyffrous yma i ni ddod â’n hymchwil i’r gymuned unwaith yn rhagor.”

Rhaglen 2018

15 Tachwedd:  18:00 -19:00:  'Pembrokeshire, Passchendaele and Perth: my family in the Great War'

Ymunwch â'r Athro Curtis wrth iddo gyflwyno sgwrs â lluniau am ei deulu yn y Rhyfel Mawr.

Lleoliad:  Volcano Theatre.                                 Partneriaid:  Volcano Theatre; Jeff Phillips Art.

16 Tachwedd:  18:00-19:45:  'To Provide All People'

Ymunwch ag Owen Sheers, Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, ar gyfer sgwrs am ei ffilm-gerdd ddiweddar, To Provide All People.

Lleoliad:  Cinema & Co.      Partneriaid:  Cinema & Co.; Vox Productions; BBC Cymru; Siop Lyfrau Cover to Cover. 

17 Tachwedd:  12:00–16:00:  ‘The end crowns all’: Shakespeare’s stories and surprises

Mae Gŵyl Being Human yn cynnal diwrnod o hwyl i'r teulu am Shakespeare! Noddir y digwyddiad hwn yn garedig gan Gymdeithas Shakespeare Prydain.

Lleoliad:  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.   Partneriaid:  National Waterfront Museum; Fluellen Theatre Company.

20 Tachwedd:  19:00-20:00:  Martin Luther King Jr., Coretta Scott King, and civil rights

Ymunwch â Dr Regina Poertner o Brifysgol Abertawe am sgwrs â lluniau am y pâr cymhleth, tra diddorol hwn.  
Cynulleidfa: 16+

Lleoliad: Amgueddfa Abertawe.        Partneriaid:  Amgueddfa Abertawe.

21 Tachwedd:  19:00-20:30:  'Edward Thomas and Wales'

Archwilia Jeff Towns y dylanwad dwfn a gafodd Cymru a diwylliant Cymreig ar ryddiaith Edward Thomas.

Lleoliad: Cinema & Co.     Partneriaid:  Cinema & Co; Parthian Books; Siop Symudol Dylan.

22 Tachwedd:  19:30-21:00:  Kamila Shamsie - 'Home Fire'

Lleoliad:  Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe.   Partneriaid: Cymdeithas Adeiladu Abertawe; Siop Lyfrau Annibynnol Cover to Cover.

23 Tachwedd:  13:00-14:00:  Tarddiad ac esblygiad damcaniaeth: Alfred Russel Wallace

Bydd yr actor Ioan Hefin a’r gwyddonydd a’r darlledwr Elin Rhys, yn trafod sut mae gwaith a bywyd Wallace, dyn hunan-addysgedig, yn dal i ysbrydoli a rhyfeddu’r byd.

Lleoliad:  Glynn Vivian Art Gallery.  Partneriaid:  Academi Hywel Teifi; Theatr na nÓg; Oriel Glynn Vivian. 

24 Tachwedd:  13:30-14:30 and 16:30-17:30:  Once Upon a Time, the End

Gweithdy ysgrifennu creadigol sy'n ymarferol, llawn hwyl ac yn addas i'r teulu cyfan!

Lleoliad: Creu Taliesin, Canolfan Celfyddydau Taliesin.

24 Tachwedd:  15:00-16:00 and 18:00-19:00:  Arthur Ransome's 'Old Peter's Russian Tales'

Dewch i fwynhau prynhawn/noson o straeon gwerin a hud pan fydd yr Athro D J Britton o Brifysgol Abertawe a Theatr Cadair yn gwneud i 'Old Peter's Russian Tales' fyw ar y llwyfan! 

Lleoliad: Canolfan Celfyddydau Taliesin.  Partneriaid: Canolfan Celfyddydau Taliesin; Theatr Cadair; Arthur Ransome Estate.

The NHS is Born! - arddangosfa wythnos hir 15-24 Tachwedd

Lleoliad:  Llyfrgell y Glowyr De Cymru.  Partneriaid:  Llyfrgell y Glowyr De Cymru; Archifau Richard Burton.

Digwyddiadau Ymylol

20 Tachwedd:  3:00pm-14:00:  'Dan Brown and the Origins of Fake News'

Darlith gan yr Athro Martin Stringer.

Lleoliad: Darlithfa Faraday, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe

22 Tachwedd:  13:00-14:00:  Celebrating our humanity: Exploring what it means to be human

Kev Childs, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr a Mandy Williams, Caplan y Brifysgol yn trafod yr hyn mae bod yn ddynol yn ei olygu iddyn nhw.  

Lleoliad: Creu Taliesin, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe 

24 Tachwedd:  13.30-17:00:  Animal Tales/Tails from China

Ymunwch â Dr Yan Wu a Dr Dongyan Chen ar gyfer sesiwn adrodd stori hwyliog gyda sesiynau galw heibio i ddilyn, a fydd yn cynnwys celf a chrefft gwerin Tsieineaidd.

Lleoliad: Creu Taliesin, Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe