'The Dawn of the New Era’ yw'r slogan ar faner Caban Rhisga, a wnaed ychydig cyn i'r diwydiant glo gael ei wladoli ym 1947.   Y ddelwedd ar y faner yw'r haul yn codi ac mae'n cynrychioli gobaith ar gyfer y dyfodol.

Gwyddys fod o leiaf 50 o faneri glowyr wedi bodoli yn Ne Cymru a chedwir llawer ohonynt yn Llyfrgell Glowyr De  Prifysgol Abertawe.  Dros y blynyddoedd, defnyddiwyd y baneri mewn protestiadau, gorymdeithiau ac arddangosiadau, gan gynnwys yn ystod streiciau'r glowyr ym 1972, 1974 a 1984-85.  

Mae'r baneri'n cynnig ffynhonnell gyfoethog o hanes cymdeithasol a mewnwelediad unigryw a phwerus i hanes a thraddodiadau pobl Cymru.   

Dan arweiniad: Siân Williams (Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru)
Mewn partneriaeth ag: Llyfrgell Glowyr De Cymru; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau; Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Glo (Ardal De Cymru)

Cymerwch ran! Dyluniwch eich baner eich hun!

Byddwn ni wrth ein boddau pe baech chi’n cymryd rhan ac yn rhannu lluniau o’ch baneri  gyda ni! Gwyliwch ein fideo, lawrlwythwch y templed a byddwch yn greadigol! 

CLICIWCH YMA A DADLWYTHWCH EICH TEMPLED!

Gallwch chi rannu eich lluniau unrhyw bryd rhwng 12fed a 22ain Tachwedd a byddwn ni’n creu arddangosfa newydd sbon ar gyfer eich holl faneri! 

BYDDWCH YN GYMDEITHASOL!
Anfonwch Drydar aton ni @culture_swanuni
Tagiwch ni ar Instagram @Culture_SwanUni
defnyddiwch yr hashnod #BodynDdynol20 

ebostiwch: sefydliad-diwylliannol@abertawe.ac.uk