Enghreifftiau o brosiectau creadigol blaenorol a ysbrydolwyd gan ymchwil

Mark Bowden  Mark Bowden, A Violence of Gifts - Comisiynwyd Mark Bowden i gyfansoddi A Violence of Gifts gan BBC Radio 3, gyda chymorth Sefydliad Elusennol Jerwood, fel rhan o gyfnod preswyl y cyfansoddwr gyda Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Roedd A Violence of Gifts yn gydweithrediad newydd rhwng y cyfansoddwr Mark Bowden ac Owen Sheers. Wrth iddo ysgrifennu libreto'r gwaith, bwriad Owen oedd cynnig ymateb cyfoes i The Creation gan Haydn a pherfformiwyd y gwaith gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant.

http://www.markbowden.net/music/aviolenceofgifts.html  

Research as Art Liza Ymchwil fel Celf. Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth unigryw a sefydlwyd gan Dr Richard Johnston. Mae'n darparu llwyfan i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe gyfleu pwysigrwydd, emosiwn, harddwch a dynoliaeth eu hymchwil. Mae'n gyfle i ymchwilwyr arddangos eu hymchwil i'r byd, drwy ddarparu disgrifiad byr a llun trawiadol.

Trefnir Ymchwil fel Celf gan Fforwm Ymchwil Prifysgol Abertawe.

http://www.swansea.ac.uk/research/surf/art-competition/

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-33264272

Llun: Passion And Perseverance: Researchers Playing their Part gan Liza Penn-Thomas, yr Adran Saesneg. Ymchwil fel Celf

Research as Art Pic The Fog of Sex. Yn seiliedig ar gyfweliadau ymchwil trylwyr, mae'r ffilm, The Fog of Sex, (cyfarwyddwr, Chris Morris; cynhyrchwyr gweithredol, Tracey Sagar a Debbie Jones) yn cyflwyno tystiolaeth o fywydau myfyrwyr sy'n gweithio yn y diwydiant rhyw yn y DU ar hyn ar bryd. Mae'r ffilm yn seiliedig ar y prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw (www.thestudentsexworkproject.co.uk), prosiect tair blynedd a ariannwyd gan y Loteri Fawr. Diben cyffredinol y prosiect yw hyrwyddo dysgu a dealltwriaeth ynghylch anghenion myfyrwyr sy’n gweithio yn y diwydiant rhyw a materion cysylltiedig, a darparu gwasanaeth iechyd rhywiol blaengar i gr┼Áp o bobl sydd ar gyrion cymdeithas, drwy fframwaith moesegol a grymusol, sy’n seiliedig ar ymchwil.

Arweinir Prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw gan yr Athro Tracey Sagar gyda'i chydweithiwr Debbie Jones o Ganolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Prifysgol Abertawe, ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Terrence Higgins, y Clinig Integredig ar gyfer Iechyd Rhywiol, GIG Caerdydd a'r Fro, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru ac Ysgol Ffilm Casnewydd.

Rhagor o wybodaeth am astudiaethau o rywioldeb: http://consortium-sexual-studies.swan.ac.uk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=5M5Ajq2koMo

Llun: Who Am I? gan yr Athro Tracey Sagar a Debbie Jones, Adran Droseddeg. Ymchwil fel Celf