Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant

Bydd Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant, sy'n cael ei churadu a'i chyflwyno gan Owen Sheers, yn dod â ffigurau blaenllaw o fusnes, gwleidyddiaeth, chwaraeon, diwylliant a'r celfyddydau i leoliad syfrdanol y Brifysgol, y Neuadd Fawr, ar Gampws y Bae ac i leoliad adnabyddus Canolfan y Celfyddydau Taliesin, ar Gampws Parc Singleton hanesyddol.

Noddir Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant gan Gymdeithas Adeiladu Abertawe

Nos Iau 4 Ebrill - 7:30 y.n.

Marcus du Sautoy


Marcus du Sautoy
The Creativity Code

A fydd cyfrifiadur yn gallu cyfansoddi symffoni, ysgrifennu nofel sy’n ennill gwobrau, neu beintio campwaith rhyw ddydd?
Ac os felly, a fyddem ni’n gallu gweld unrhyw wahaniaeth? Ymunwch a Marcus du Sautoy, mathemategydd, awdur ac Athro ym Mhrifysgol Rhydychen ym maes Dealltwriaeth Gyhoeddus o Wyddoniaeth wrth iddo edrych ar y datblygiadau newydd ym maes deallusrwydd artiffisial sy’n herio’r sefyllfa bresennol ac yn gofyn pa mor hir allai hi fod cyn i beiriannau greu rhywbeth creadigol, ac yn ei dro a allai hynny ein sbarduno ni i fod yn fwy dychmygus.

Bydd sgwrs gyda’r Athro Owen Sheers, sesiwn holi ac ateb a llofnodi llyfrau yn dilyn.

Neuadd Fawr, Campws Y Bae, Prifysgol Abertawe
SA1 8EN

Tocynnau: Pris Llawn   £8.00   Myfyrwyr   £5.00
Archebu Ar-lein
Fon: 01792 60 49 00

Nos Wener 7 Mehefin - 7:30 y.n.

Bettany Hughes


Bettany Hughes 
Istanbul

Mae Istanbul yn borth rhwng y Dwyrain a’r Gorllewin, ac wedi bod yn brifddinas i’r Ymerodraethau Rhufeinig, Bysantaidd, Lladin ac Otomanaidd. Yn y digwyddiad hwn, bydd yr Athro Bettany Hughes, sy’n awdur, darlledwr a hanesydd o fri, yn ymuno ag Owen Sheers i ddefnyddio’r hanes cyfoethog ac amrywiol hwn i gyflwyno taith ddiddorol a deniadol trwy stori Istanbul sy’n pontio 6,000 o flynyddoedd.

Canolfan Celfyddydau Taliesin, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton 
SA2 8PZ

Tocynnau: Pris Llawn   £8.00   Myfyrwyr   £5.00
Archebu Ar-lein
Fon: 01792 60 20 60