Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant

Bydd Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant, sy'n cael ei churadu a'i chyflwyno gan Owen Sheers, yn dod â ffigurau blaenllaw o fusnes, gwleidyddiaeth, chwaraeon, diwylliant a'r celfyddydau i leoliad syfrdanol y Brifysgol, y Neuadd Fawr, ar Gampws y Bae ac i leoliad adnabyddus Canolfan y Celfyddydau Taliesin, ar Gampws Parc Singleton hanesyddol.

Noddir Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant gan Gymdeithas Adeiladu Abertawe

_______________________________________________________________________________________________________

Hydref / Gaeaf 2018 - Darlithoedd Canmlwyddiant

Y Neuadd Fawr, Campus y Bae, Prifysgol Abertawe SA1 8EN
_______________________________________________________________________________________________________

 

Nos Iau 18 Hydref     7:30 y.n.

Adam Rutherford - The Book of Humans: The Story of How We Became Us

The Book of HumansRydym yn hoffi meddwl amdanom ni ein hunain fel bodau unigryw, ond a ydym, mewn gwirionedd, yn fwy arbennig nag anifeiliaid eraill? Yn y digwyddiad hwn, bydd yr awdurdod ar faterion gwyddonol a chyflwynydd Inside Science ar Radio 4, Adam Rutherford, yn cyflwyno ei waith diweddaraf, sy'n chwalu mythau am fywyd ar y Ddaear ac yn archwilio faint o'r priodweddau a ystyrid gynt yn unigryw i ddynoliaeth a geir mewn rhywogaethau eraill: nid ni yw'r unig rywogaeth sy'n cyfathrebu, sy'n creu offer, sy'n defnyddio tân neu sy'n cael rhyw am resymau heblaw am atgenhedlu. Cadeirir y digwyddiad gan Owen Sheers, Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe. Yn dilyn ei sgwrs, bydd Adam ar gael am sesiwn holi ac ateb ac yn llofnodi llyfrau.

'Byddwch yn cael eich cyfareddu' - yr Athro Brian Cox

'Mae Adam Rutherford yn gyfathrebwr gwych, sy’n archwilio ymylon hanes, archaeoleg, geneteg, ac anthropoleg yn y daith ddiddorol hon o’n rhywogaethau' - Dan Snow

Adam RutherfordMae Dr Adam Rutherford yn ysgrifennu ac yn darlledu ar faterion gwyddonol. Ar y radio, mae'n cyflwyno prif raglen wyddonol BBC Radio 4, Inside Science, yn ogystal â llawer o raglenni dogfen ar ddeallusrwydd, MMR ac awtistiaeth, esblygiad dynol, seryddiaeth a chelf, gwyddoniaeth a sinema, twyll gwyddonol ac esblygiad rhyw. Ar y teledu, darlledwyd ei gyfres am rôl dyraniad y corff dynol mewn celf, The Beauty of Anatomy, ar BBC 4 ym mis Awst 2014. Mae Adam hefyd wedi cyflwyno rhaglenni yn y gyfres arobryn, Horizon: Playing God (BBC2, Ionawr 2012); The Gene Code (BBC4, Ebrill 2011); a'r rhaglen arobryn The Cell (BBC 4, Medi 2009). Mae Adam yn ffan enfawr o ffilmiau a bu'n ymgynghorydd gwyddonol ar ffilm Björk, Biophilia Live, a gweithiodd ar World War Z, The Secret Service (2014) ac Ex Machina (2015). Cyhoeddwyd ei lyfr cyntaf, Creation (am darddiad a dyfodol bywyd), yn 2013 i ganmoliaeth fawr gan y beirniaid a chafodd ei enwebu am Wobr Lyfrau Ymddiriedolaeth Wellcome. Ar hyn o bryd, mae'n ysgrifennu ei ail a'i drydydd llyfr. Mae gan Adam PhD mewn Geneteg a gradd mewn bioleg esblygiadol; mae'n gymrawd ymchwil anrhydeddus yn UCL ac yn gyn-olygydd y cyfnodolyn Nature. 


Tocynnau: Pris Llawn   £8.00   
Myfyrwyr   £5.00

Archebu Ar-lein: https://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/great-hall-literary-events.htm?id=58008

Fon: 01792 60 20 60 

 

 

Nos Iau 22 Tachwedd     7:30 y.n.

Kamila Shamsie - Home Fire


Home FireDros yr ugain mlynedd diwethaf mae Kamila Shamsie wedi sefydlu ei hun fel un o’r nofelwyr mwyaf allweddol a diddorol yr oes hon. Mae ei llyfrau, sy’n eang eu cynnwys ond eto’n emosiynol, wedi cyffwrdd â meddyliau a chalonnau darllenwyr ledled y byd. Ymunwch â Kamila, Cymrawd y Gymdeithas Lenyddiaeth Frenhinol ac enillydd Gwobr Ffuglen gan Ferched eleni, wrth iddi drafod ei nofel ddiweddaraf, Home Fire gydag Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, Owen Sheers. Ail adrodd Antigone gan Sophocles mewn tirlun cyfoes o jihad, gwladwriaeth diogelwch a phwysau radicaleiddio ar deulu, cariad a chyfeillgarwch, mae Home Fire yn tour de force sy’n darlunio’n bwerus sut gall ffuglen nid yn unig dal y foment bresennol ond hefyd cyflwyno’r cwestiynau mwyaf heriol gydag empathi a dealltwriaeth. Dilynir gan sesiwn Cwestiwn ac Ateb a llofnodi llyfrau.

‘Dewr a gwych…ysgytiol ac yn rhyfeddol hyfryd’
Sunday Times

Kamila Shamsie‌Mae Kamila Shamsie yn awdur saith nofel. Cafodd ei llyfr diweddaraf, Home Fire, ei chynnwys ar restr fer Gwobr Man Booker 2017 ac enillodd y Wobr am Ffuglen gan Fenyw yn 2018. Cafodd A God in Every Stone ei gynnwys ar restrau byr Gwobr Baileys, Gwobr Walter Scott am Ffuglen Hanesyddol a Gwobr DSC am Lenyddiaeth o Dde Asia. Mae tair o'i nofelau wedi ennill gwobrau gan Academi Lên Pacistan. Mae Kamila Shamsie yn Gymrawd o'r Gymdeithas Llenyddiaeth Frenhinol ac yn 2013 cafodd ei henwi'n nofelydd ifanc gorau Prydain gan Granta. Cafodd ei magu yn Karachi a bellach mae'n byw yn Llundain.

(Llun Credyd: Zain Mustafa)

 

Being Human LogoMae hwn yn DDIGWYDDIAD *AM DDIM mewn cydweithrediad â Bod yn Ddynol: Gŵyl y Dyniaethau – Mae’r ŵyl sydd ar ei bumedd flwyddyn, yn cael ei harwain gan yr Ysgol Astudiaeth Uwch, Prifysgol Llundain, mewn partneriaeth â’r Cyngor Ymchwil a’r Academi Brydeinig. Mae’r bartneriaeth yn dod a thri chorff sylweddol at ei gilydd sy’n ymrwymedig i gefnogi a hybu ymchwil dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol.

 

MAE ANGEN ARCHEBU LLE ER MWYN MYNYCHU’R DIGWYDDIAD

Archebu Ar-leinhttps://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/great-hall-literary-events.htm?id=58010

Fon: 01792 60 20 60


 

Nos Iau 13 Rhagfyr     7:30 y.n.

Pip Broughton and Matthew Hall: Keeping Faith/ Un Bore Mercher, stori am lwyddiant drama, o'r sgript i'r sgrin.

Keeping FaithYn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r gyfres ddwyieithog, Keeping Faith / Un Bore Mercher, wedi bod yn ffenomen ar y teledu. Mae'r gyfres, a leolir yn Nhalacharn, gydag Eve Myles yn y brif rôl, wedi tyfu o ddechrau tawel i ffigurau gwylio enfawr a darllediad ar y rhwydwaith cenedlaethol, a disgwylir ail gyfres yn 2019. Dewch i wrando ar y cyfarwyddwr, Pip Broughton, a'r ysgrifennwr, Matthew Hall, wrth iddynt drafod yr antur greadigol, tarddiad y stori, ei thaith o'r dudalen i'r sgrîn a'r we hanfodol o berthnasoedd rhwng y cast, y cyfarwyddwr, yr ysgrifennwr a'r darlledwr sydd wedi gwneud eu drama'n llwyddiant ysgubol. Bydd Pip a Matthew yn sgwrsio â'r Athro Creadigrwydd, Owen Sheers, ac yn dangos darnau byr o'r gyfres i egluro eu sgwrs. Ar ôl y sgwrs bydd sesiwn holi ac ateb.

'Drama mae'n rhaid ei gweld a'i thrafod' - The Radio Times

Tocynnau: Pris Llawn   £8.00   Myfyrwyr   £5.00

Archebu Ar-lein: https://www.taliesinartscentre.co.uk/cy/great-hall-literary-events.htm?id=58014

Fon: 01792 60 20 60