Cymrodorion Canolfan Ryngwladol Richard Burton 2015-16

Richard Burton blocks thin

Bu’n fraint eithriadol yn ystod y flwyddyn academaidd hon i groesawu ein cymrodorion rhyngwladol cyntaf i Abertawe – Shintaro Kono (Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Hitotsubashi) ac Takashi Onuki  (Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Kwansei Gakuin).

Darllenwch fywgraffiadau byr dau o’n Cymrodorion Burton, gyda’u hargraffiadau o’r flwyddyn a dreuliwyd ym Mhrifysgol Abertawe i ddilyn yma:

Shintaro Kono
Takashi Onuki

Shintaro Kono and Takashi Onuki

Yn y llun uchod, gwelir Shintaro Kono a Takashi Onuki gyda Daniel Williams