Cyflwynodd Prifysgol Abertawe gyfres o ddigwyddiadau eleni yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli (a gynhaliwyd 23 Mai tan 2 Mehefin) fel rhan o'i phartneriaeth barhaus â'r ŵyl gelfyddydol fyd-eang.

Cymerodd 600 o siaradwyr ran mewn digwyddiadau a gynhaliwyd dros 11 o ddiwrnodau yn yr ŵyl fywiog hon o gerddoriaeth gyda'r hwyr, comedi ac adloniant. Cyflwynodd Prifysgol Abertawe gyfres o ddigwyddiadau, gan gynnwys:Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol AbertaweEmyr Humphreys yn 100: Awdur heb ei ail, a Licence to Kill? Llofruddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Academics and Student Interns with author, Guy GunaratneLlun: Academyddion a myfyrwyr ar interniaeth gyda'r awdur, Guy Gunaratne, yn Nhŷ'r Haf, Gŵyl y Gelli.

Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2019

Ddydd Sadwrn 25 Mai, darllenodd enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2019, Guy Gunaratne, yn sesiwn 'awduron wrth eu gwaith' yr ŵyl, ac wedyn siaradodd mewn dathliad arbennig iawn o waith allgymorth ac ymgysylltu eleni a wnaed dan faner y wobr fyd-enwog yn lleoliad prydferth Tŷ Haf yr ŵyl. Roedd hyn cyn iddo ddringo i'r Starlight Stage i ateb cwestiynau Cadeirydd panel beirniadu'r Wobr, yr Athro Dai Smith, yn ogystal â chwestiynau'r gynulleidfa fawr a oedd wedi ymgynnull i'w glywed. Rhoddodd awdur The Neasden gipolwg gwych ar sut cafodd ei ddiwylliant lleol, canol dinas a threfol, effaith uniongyrchol ar broses ysgrifennu ei nofel gyntaf arobryn, In Our Mad and Furious City.

Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe 2019 (Llun)
Emyr Humphreys yn 100: Awdur heb ei ail (Llun)

Emyr Humphreys yn 100: Awdur heb ei ail

Gŵyl y Banc Ddydd Llun (27 Mai), cynhaliwyd sesiwn arbennig i'r rheini sy'n dwlu ar yr awdur o fri o Gymru wrth i'r Athro M. Wynn Thomas gadeirio panel a oedd yn cynnwys yr Athro Daniel Williams a'r bardd o Gymru, Menna Elfyn, wrth iddynt drafod a dathlu bywyd, gwaith ac etifeddiaeth Emyr Humphreys yn ei ganmlwyddiant ar lwyfan prydferth y Startlight Stage.

Dyma erthygl ddiweddar gan yr Athro M. Wynn Thomas ar ganmlwyddiant Emyr Humphreys o Nation Cymru.

Licence to Kill? Llofruddiaeth a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Daeth cynulleidfa o fwy nag 800 o bobl yn llawn chwilfrydedd i lwyfan Oxfam Moot ddydd Iau, 30 Mai wrth i Luca Trenta o Brifysgol Abertawe, a Rory Cormac o Brifysgol Nottingham gynnig cipolwg gafaelgar ar y pwnc tywyll, cythryblus, hynod ddiddorol a chymhleth o lofruddiaeth wleidyddol. Cafodd y sesiwn ei chadeirio'n wych gan Oliver Bullough.

Mae Dr Luca Trenta wedi ysgrifennu mwy am lofruddiaeth i The Conversation a darllenodd ei erthygl o'r teitl  ‘The US has blurred the lines on assassination for decades’ yma.

‘Licence To Kill? Assassination In International Politics’ (Image)
The Cambridge History of Welsh Literature (Llun)

The Cambridge History of Welsh Literature

Mewn digwyddiad Gwasg Prifysgol Caergrawnt, archwiliodd golygyddion The Cambridge History of Welsh Literature, Geraint Evans o Brifysgol Abertawe a Helen Fulton o Brifysgol Bryste wynebau ac oedrannau lluosog Llenyddiaeth Cymru ar y cyd â'r bardd Gillian Clarke, a Jon Gower o Brifysgol Abertawe.

Mae The Cambridge History of Welsh Literature yn darparu canllaw cronolegol cynhwysfawr i bymtheg canrif o lenyddiaeth Gymraeg ac ysgrifennu Saesneg o Gymru i gefndir digwyddiadau hanesyddol a gwleidyddol allweddol ym Mhrydain.