Coronafeirws: y diweddaraf

Ddydd Gwener 17 Mai, ymunodd asiantiaid llenyddol, cyn-fyfyrwyr cyhoeddedig ac actorion proffesiynol â myfyrwyr ôl-raddedig Ysgrifennu Creadigol am ddiwrnod o ddathlu ac ysbrydoli.

Diolch i'r asiantiaid Lucy Morris (Curtis Brown Book Group), Hannah Griffiths (All3Media) a Tristan Kendrick (Rogers, Coleridge and White) am ddechrau'r diwrnod gyda mewnwelediadau defnyddiol, argymhellion a thrafodaethau dan gadeiryddiaeth yr Athro Owen Sheers.

literary agents day 2019

Yna gwnaeth pedwar cyn-fyfyriwr Ysgrifennu Creadigol hynod lwyddiannus ymuno â ni – y mae pob un ohonynt wedi cyhoeddi eu gwaith yn ddiweddar. Diolch yn fawr i Rhys Owain WilliamsRebecca John, Jane Fraser a Wendy Holborow am ddarllen a siarad â'n grŵp cyfredol o fyfyrwyr ôl-raddedig Ysgrifennu Creadigol.

Dywedodd Dr Francesca Rhydderch, Cyfarwyddwr MA mewn Ysgrifennu Creadigol: 'Mae'r diwydiant cyhoeddi'n hynod heriol a chystadleuol, a thrwy gynnig y cyfle i'n myfyrwyr gwrdd ag asiantiaid wyneb yn wyneb, rydym yn hyderus y byddant yn teimlo'n barod i ddilyn yr ochr fusnes o ysgrifennu mewn modd proffesiynol a medrus unwaith y byddant yn graddio.

Rhoddodd ein diwrnod 'Awduron ac Asiantiaid' hefyd y cyfle i fyfyrwyr presennol glywed am y maes o safbwynt cyn-fyfyrwyr, sydd bellach yn awduron cyhoeddedig arobryn.

Writers' Day

'Yn gyffredinol, dyma ddiwrnod o ddathlu yn ogystal ag addysg. Hoffai'r tîm addysgu Ysgrifennu Creadigol ddiolch i'r Sefydliad Diwylliannol am sicrhau ei fod yn ddigwyddiad, i'r Athro Owen Sheers am gynnal y digwyddiad mor wych, i'r asiantiaid a'r awduron am roi o'u hamserlenni prysur i ddod i ymweld â ni, ond yn anad dim, ein myfyrwyr presennol sydd wedi ymgysylltu'n llawn eleni â'r holl bethau sydd gan ein MA mewn Ysgrifennu Creadigol eu cynnig.'

Mae MA mewn Ysgrifennu Creadigol Abertawe'n enwog am y cyfleoedd eang y mae'n eu cynnig i'w myfyrwyr, o bob math o ffuglen, i'r ffeithiol creadigol a'r genres amrywiol o ysgrifennu ar gyfer perfformio - llwyfan, sgrin a radio. Bob blwyddyn, mae myfyrwyr MA Abertawe'n cael y cyfle i weld eu gwaith yn cael ei berfformio gan actorion proffesiynol yn ein digwyddiad Rough Diamonds.Eleni, cyfunwyd Rough Diamonds â'r Diwrnod Awduron ac Asiantiaid ac roedd y digwyddiad gyda'r hwyr yn Theatr Taliesin yn llwyddiant ysgubol.

Rough Diamonds 2019

Dywedodd Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol Abertawe, yr Athro D.J Britton: 'Roedd gweld dyfyniadau trawiadol o ddramâu gan 13 o awduron newydd yn wledd o bopeth sy'n dda mewn ysgrifennu ar gyfer perfformio. Roedd y sylwadau craff ganddynt am fywyd cyfoes yn symbylol ac yn ddifyr – diwedd gwych i ddiwrnod gwych.'

Diolch yn arbennig i Dr Francesca Rhydderch a'r Athro D.J Britton o garfan 2018-19 o fyfyrwyr MA mewn Ysgrifennu Creadigol 2018-19.