Ffioedd Dysgu

Myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru 
  Swm Pob Blwyddyn Academaidd
Cost Ffioedd Dysgu £9000
Benthyciad Ffioedd Dysgu (uchafswm) £9000

 

Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr 
  Swm Pob Blwyddyn Academaidd
Cost Ffioedd Dysgu £9000
Bethyciad Ffioedd Dysgu (uchafswm) £9000

Grantiau'r Llywodraeth

Mae gan rai myfyrwyr hawl i dderbyn grantiau prawf modd nad oes angen eu had-dalu i helpu gyda chostau byw.  I ddarganfod os yw eich mab neu'ch merch yn gymwys, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk neu www.gov.uk/studentfinance

Ad-dalu Benthyciadau

Ni fydd eich plentyn yn dechrau ad-dalu ei fenthyciad myfyrwyr nes ei fod yn ennill dros £25,000*.  Bydd disgwyl i'ch plentyn dalu 9% o bopeth y bydd yn ei ennill dros £25,000, e.e. os yw eich plentyn yn ennill cyflog o £30,000, byddai hyn yn golygu talu tua £35 y mis.

*Fe'i gadarnhawyd y bydd y lefel hon yn cynyddu o £21,000 i £25,000 o 2018/19 ar bgyfer myfyrwyr sydd yn ymgeisio i Gyllid Myfyrwyr Lloegr a Chymru, ond mae'n dal i aros am gymeradwyaeth seneddol.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae Abertawe yn cynnig ystod o ysgoloriaethau, gan gynnwys hyd at £3,000 ar gyfer Rhagoriaeth Academaidd a £1,000 y flwyddyn ar gyfer Rhagoriaeth Chwaraeon, ynghyd â bwrsariaethau ar sail incwm.  Am ragor o wybodaeth, ewch i: abertawe.ac.uk/ysgoloriaethau

Gwaith Rhan-amser

Mae llawer o fyfyrwyr yn cymryd gwaith rhan-amser yn ystod y tymor a gwyliau. Mae yna lawer o gyfleoedd i weithio ar y campws, ac mae'r ddinas yn cynnig llawer iawn o waith tymhorol i'r rhai sy'n ceisio ategu eu benthyciadau.

Benthyciadau Cynhaliaeth

Mae benthyciadau cynhaliaeth wedi'u cynllunio i helpu gyda threuliau megis llety a bwyd.  Mae'r rhain yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys incwm y cartref a lle mae'r myfyriwr yn dewis astudio.  Fel arfer telir benthyciadau cynhaliaeth i'r myfyriwr mewn tair rhanddaliad trwy gydol y flwyddyn.

Hawl i Grantiau a Benthyciadau Cynhaliaeth

Incwm yr Aelwyd

Grant Cynhaliaeth

-

Byw Oddi Cartref

Benthyciad Cynhaliaeth

-

Byw Oddi Cartref

Grant Cynhaliaeth

-

Byw yng Nghartref eich Rhieni

Benthyciad Cynhaliaeth

-

Byw yng Nghartref eich Rhieni

 £18,370  £8100 £900   £6885 £765 
 £25,000 £6947  £2053  £5930  £1720 
 £30,000 £6078  £2922  £5209  £2441 
 £35,000 £5208  £3792  £4488  £3162 
 £40,000  £4339 £4661  £3767  £3883 
£45,000  £3469  £5531  £3047  £4603 
£50,000  £2600  £6400  £2326  £5324 
£55,000  £1730  £7270  £1605  £6045 
£59,200+  £1000  £8000  £1000  £6650 

Hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth (Myfyrwyr sy'n byw yn Lloegr)

Incwm yr Aelwyd

Benthyciad Cynhaliaeth

-

Byw yng Nghartrefi eich Rhieni

Benthyciad Cynhaliaeth

-

Byw Oddi Cartref

£25,000 £7324 £8700
£30,000 £6707 £8076
£35,000 £6090 £7452
£40,000 £5473 £6828
£42,875 £5118 £6469
£45,000 £4855 £6204
£50,000 £4238 £5579
£55,000 £3621 £4955
£60,000 £3224 £4331
£62,187+ £3224 £4054