Dyddiadau Cau'r Gyflogres

Gweler dyddiadau cau y Gyflogres/Adnoddau Dynol isod ar gyfer 2015:

 

Taliadau Achlysurol/Gros

 

Y Gyflogres Fisol

Dyddiad Cau'r Gyflogres

Dyddiad Talu

 

Dyddiau Cau Adnoddau Dynol

Dyddiad Talu

Ionawr

6 Ionawr

15 Ionawr

 

12 Ionawr

30 Ionawr

Chwefror

4 Chwefror

13 Chwefror

 

9 Chwefror

27 Chwefror

Mawrth

4 Mawrth

13 Mawrth

 

11 Mawrth

31 Mawrth

Ebrill

1 Ebrill

15 Ebrill

 

10 Ebrill

30 Ebrill

Mai

5 Mai

15 Mai

 

8 Mai

29 Mai

Mehefin

4 Mehefin

15 Mehefin

 

10 Mehefin

30 Mehefin

Gorffennaf

6 Gorffennaf

15 Gorffennaf

 

13 Gorffennaf

31 Gorffennaf

Awst

5 Awst

14 Awst

 

10 Awst

28 Awst

Medi

4 Medi

15 Medi

 

10 Medi

30 Medi

Hydref

6 Hydref

15 Hydref

 

12 Hydref

30 Hydref

Tachwedd

4 Tachwedd

13 Tachwedd

 

11 Tachwedd

30 Tachwedd

Rhagfyr

4 Rhagfyr

15 Rhagfyr

 

2 Rhagfyr

18 Rhagfyr