Ffurflenni Defnyddiol i Reolwyr

Trefniadau Cytundebol

Staff Tymor Penodol a Staff a ariennir

Gwyliau ac Absenoldeb

Cyfnod Prawf

Recriwtio

Templed Recriwtio – Swydd-ddisgrifiad, Manyleb y Person a Hysbyseb

Llunio rhestr fer

Cyfweliadau

Cyflog Cychwynnol

Ymsefydlu Staff

 

Ffurflen Cynorthwyydd Addysgu/Arddangos

Cais i’r Adran Adnoddau Dynol i Benodi Myfyrwyr Ôl-raddedig (sydd wedi cofrestru/sy’n parhau)/Cynorthwywyr Staff Addysgu/Arddangos Eraill:

Cais am Fyfyrwyr Arddangos

Cais i’r Adran Adnoddau Dynol i Benodi Myfyrwyr Ôl-raddedig (sydd wedi cofrestru) fel Myfyrwyr Arddangos/Cynorthwywyr Tiwtorial:

Lleoliadau Profiad Gwaith

----------------------

Dolenni Cyflym