Ein Gwerthoedd

Ymdrechwn i ddarparu gwasanaeth sy’n bodloni’n gwerthoedd Adnoddau Dynol:

Rydym yn Broffesiynol

  • Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n rhoi unigolion yn gyntaf, sy'n ymateb mewn modd effeithlon ac effeithiol i gyflawni canlyniadau o safon sy'n canolbwyntio ar ddarparu atebion, yn amserol ac yn gywir
  • Byddwn yn defnyddio ein harbenigedd a datblygu ein polisïau a'n canllawiau er mwyn cefnogi pobl a'u galluogi i gynyddu eu potensial i'r eithaf
  • Byddwn yn adolygu ac yn cynyddu ein gwybodaeth a'n sgiliau'n barhaus er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cyflawni rôl allweddol yn nhwf y Brifysgo

Rydym yn Cydweithio

  • Byddwn yn cyfathrebu mewn modd agored a gonest ac yn gweithio'n hyblyg ag eraill i ddarparu ein gwasanaethau a chreu amgylchedd ymddiriedus a heriol
  • Byddwn yn hyrwyddo gwerth gweithio gydag eraill mewn modd sy'n parchu hawliau ac urddas pawb

Rydym yn Ofalgar

  • Byddwn yn gwrando ar ein cwsmeriaid, eu deall, ac ymateb mewn modd cefnogol i sicrhau bod pob cwsmer yn cael profiad mor gadarnhaol â phosibl
  • Byddwn yn gweithio mewn modd teg a chyfartal i ddarparu gwasanaethau o safon sy'n ystyriol o ddefnyddwyr, sy'n bodloni disgwyliadau ac yn cefnogi lles