Canllawiau Adolygiad Blynyddol Staff Academaidd

Canllawiau

 

 

Gellir gweld y canllawiau yma:  Canllaw Cam Wrth Gam ar gyfer Staff Academaidd  

 

  1. Rhaid cwblhau Adolygiadau Datblygiad Proffesiynol (PDR) rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd. Er mwyn cael eu hystyried, rhaid cwblhau pob cais am ddyrchafiad academaidd a'i lanlwytho i’r ADP erbyn 30 Tachwedd. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried 
  2. Gellir dod o hyd i fanylion llawn am ddyrchafiadau academaidd yma
  3. Gellir dod o hyd i’ch Tudalen Gweinyddu Adolygiad Proffesiynol trwy fynd i'r fewnrwyd, gan glicio ar "Gwybodaeth i Staff" ar frig yr ochr chwith uchaf ac yna glicio "Gweinyddiaeth Adolygiad Proffesiynol".

Dolenni defnyddiol wrth gwblhau eich ADP:

  • Mae'r Adolygiad Datblygiad Proffesiynol ar-lein i’w weld yma
  • Gellir dod o hyd i adborth am Arweinyddiaeth 360 yma:

Defnyddio Adborth Arweinyddiaeth 360 yn yr ADP:Canllawiau