Y broses Dyrchafiadau ar gyfer Tiwtoriaid a Staff Ymchwil

Dyrchafiadau Staff Ymchwil

Gallai unrhyw staff ymchwil sy'n dymuno gwneud cais am ddyrchafiad i symud ymlaen fel ymchwilydd wneud hynny gan ddefnyddio'r Cais am Ddyrchafiad Ymchwil cyfredol

Mae'r canllawiau ar gael yma:  Gweithdrefnau ymchwil    

Bydd angen i chi ddangos portffolio ymchwil sy'n datblygu ac yn eich cais bydd angen i chi ddangos pob un o'r meini prawf yn y Proffiliau Staff Ymchwil sydd i gyd ar gael yn:  

Proffil Rôl - Ymchwil Academaidd Gradd 7

Proffil Rôl - Ymchwil Academaidd Gradd 8

Proffil Rôl - Ymchwil Academaidd Gradd 9


Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau fydd Hydref 2018 (y dyddiad penodol i'w gadarnhau). 

Nid yw'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i staff Academaidd ar feysydd gyrfa ymchwil uwch.  Bydd angen i’r rhain ymgeisio trwy'r broses dyrchafiadau academaidd: http://www.swansea.ac.uk/cy/personel/dyrchafiad/dyrchafiadauacademaidd/ 

Ar gyfer staff Ymchwil (gradd 8), sy'n dymuno symud i’r byd academaidd fel Darlithydd (gradd 8), y llwybr priodol yw trwy gyfrwng cais a phenodiad i swydd Darlithydd. Anogir cydweithwyr sydd â diddordeb yn y llwybr hwn i edrych ar feini prawf y llwybr gyrfa academaidd ar gyfer rôl Darlithydd sydd ar gael yma: http://www.swansea.ac.uk/cy/personel/staff-presennol/cymhellion-academaidd/ 

I ymgeisio, anfonwch eich cais at Emma Davies, Arweinydd Trawsnewidiol: Perfformiad (e.l.davies@swansea.ac.uk), gyda chopi i'ch Partner Busnes AD.

Y broses Dyrchafiadau ar gyfer Tiwtoriaid a Staff Ymchwil

Dyrchafiad Tiwtor i Ddarlithydd

Gallai unrhyw diwtor sy'n dymuno gwneud cais am ddyrchafiad i Ddarlithydd wneud hynny ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r ffurflen gais bresennol: Cais am ddyrchafiad – Darlithydd  Yn eich cais, bydd angen i chi ddangos pob un o'r meini prawf yn  Llwybrau gyrfa academaidd gradd 8.   

Yn ogystal, atodwch ddogfen gefnogol gan bennaeth eich Coleg / Ysgol sy'n amlinellu'r Achos Busnes i gefnogi'r cais am ddyrchafiad.

Nid yw'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i staff Academaidd ar feysydd gyrfa ymchwil uwch.  Bydd angen i’r rhain ymgeisio trwy'r broses dyrchafiadau academaidd: http://www.swansea.ac.uk/cy/personel/dyrchafiad/dyrchafiadauacademaidd/

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o geisiadau yw 5pm ddydd Iau, 31 Mai 2018.

I ymgeisio, anfonwch eich cais a'ch achos busnes at:

Emma Davies, Arweinydd Trawsnewidiol: Perfformiad (e.l.davies@swansea.ac.uk), gyda chopi i'ch Partner Busnes AD.