Gweithdrefnau Ymgeisio

Dylai unigolion sy'n dymuno gwneud cais am ddyrchafiad gyflwyno eu cais fel rhan o'r broses ADP (PDR). Mae'r ADP yn gyfle i'r cyflogai a’i adolygydd gael trafodaeth ystyrlon ynglŷn â'u cais, a thrafod a meddwl am unrhyw adborth defnyddiol i’w galluogi i greu cais mor gryf â phosib. Bydd angen i ymgeiswyr lwytho eu ffurflen gais drwy'r ADP ar-lein hwng 1af Medi i 30ain Tachwedd.

Bydd y dogfennau y bydd arnoch eu hangen ar y dudalen hon:

  1. Siart Llif Proses ar gyfer pob lefel o ddyrchafiad
  2. Y Weithdrefn ar gyfer Dyrchafiad i bob lefel
  3. Meini prawf Craidd ac Uwch y Llwybrau Gyrfa Academaidd
  4. Ffurflen gais dyrchafiadau Academaidd

Mae yna 3 cham allweddol i'r weithdrefn dyrchafiad academaidd:

  1. Y cais
  2. Penderfyniadau a wneir gan Bwyllgorau Dyrchafiadau
  3. Rhoi gwybod am ganlyniad y penderfyniad

I gael mynediad i'ch Adolygiad Datblygiad Proffesiynol (ADP) a gwneud cais am ddyrchafiad, cliciwch yma.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ddyrchafiad yw 30 Tachwedd 2018. Ni fydd unrhyw geisiadau hwyr yn cael eu hystyried a rhaid i’ch Adolygiad Datblygiad Proffesiynol (ADP) fod wedi ei gwblhau a'i gymeradwyo erbyn y dyddiad hwn.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y staff a gafodd eu dyrchafu y llynedd yma: Dathlu Dyrchafiad Academaidd.