Gwybodaeth am 'Fenywod Ysbrydoledig'

Fel rhan o’n dathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2015, rydym yn falch o fod yn arddangos yr amrywiaeth o fenywod llwyddiannus ac ysbrydoledig sydd yn gysylltiedig â Phrifysgol Abertawe – boed yn weithwyr, myfyrwyr, neu’n gefnogwyr.

Byddwn yn proffilio 14 o unigolion bob wythnos ym mis Mawrth, felly cofiwch ddychwelyd i’r dudalen hon i ddarllen mwy am Fenywod Ysbrydoledig.

Wythnos 1

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Fenywod Ysbrydoledig, gan gynnwys: Mary Williams, Hilary Lappin-Scott, Farah Bhatti, Charlie James, Rachel Hodgson, a llawer mwy.

Wythnos 2

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Fenywod Ysbrydoledig, gan gynnwys: Cath Elms, Harshinie Karunarathna, Melitta McNarry, Valerie Randle, Becky Cliffe, a llawer mwy.

Wythnos 3

Cliciwch yma i ddarllen mwy am Fenywod Ysbrydoledig, gan gynnwys: Misbha Khanum, Penny Roberts, Kirsty Rowles, Heidi Waddington, Kelly Mackintosh a llawer mwy.

Wythnos 4

Cliciwch yma i ddarllen mwy am fenywod ysbrydoledig, gan gynnwys:  Jacinta Tan, Jill Burgess, Bethan Lewis, Parisa Eslambolchilar, Cath Mullin a llawer mwy.