Scott Bagwell

David Naumann

Tanmoy Mukhopadhyay, o India, PhD Peirianneg Awyrofod

"Roedd dau brif reswm wedi fy nghymell i ymuno â Phrifysgol Abertawe i astudio am PhD mewn Peirianneg Awyrofod ar ôl cwblhau gradd Meistr yn un o sefydliadau mwyaf blaenllaw India.

Yn gyntaf, cefais y cyfle i weithio mewn canolfan ymchwil sy'n enwog ledled y byd ym maes Mecaneg Gyfrifiadurol ac, yn ogystal â hynny, cefais y cyfle i weithio gyda chynghorwyr sy'n ymchwilwyr uchel eu parch yn y maes ymchwil hwn.

Mae'r diwylliant sydd yma yn gwneud i mi hoffi'r Brifysgol hon hyd yn oed yn fwy. Fel myfyriwr ymchwil, mae gen i ryddid a hyblygrwydd llawn o ran cyfeiriad fy ngwaith ymchwil ac oriau gwaith. Rwy' bob amser yn cael fy annog i ymwneud ag ymchwilwyr nad oes ganddynt gysylltiad uniongyrchol â'm gwaith PhD fel rhywbeth ategol. Mae hyn wedi helpu i ehangu gorwelion fy ngwybodaeth mewn meysydd ymchwil gwahanol sydd o ddiddordeb i mi, ar wahân i'r pwnc PhD.

Hoffwn barhau i wneud gwaith ymchwil a datblygu ar ôl cwblhau'r PhD. Credaf y bydd swydd academaidd yn fy helpu i ddatblygu fy mrwdfrydedd am ddyfeisio.”