PEIRIANNEG GYDA GWAHANIAETH ERS 1920

O ddatblygiad y Dull Elfen Finite yn Abertawe yn y 1960au i'n gwaith ymchwil heddiw sy'n troi adeiladau yn orsafoedd pŵer, rydym yn ymdrechu i'n hymchwil gael effaith wirioneddol.

Yn y fframwaith rhagoriaeth ymchwil (REF) diweddaraf, yn 2014   roedd ein hymchwil yn cael ei rancio 10fed yn y DU ar gyfer y sgôr cyfunol mewn ansawdd ymchwil ar draws y Dysgybliaeth Peirianneg. Mae 94% o'r ymchwil a gynhyrchir gan ein staff academaidd yn deillio o ansawdd byd-eang (4 *) neu ryngwladol ardderchog (3 *), a gynyddodd o 73% yn yr RAE 2008.

Gyda'n canolfannau ymchwil o'r radd flaenaf a rhaglen fuddsoddi barhaus i ddarparu adnoddau a chyfleusterau rhagorol, mae'r Coleg peirianneg yn darparu amgylchedd gwych i gynnal ymchwil iddo.

Ein themâu ymchwil

Digidol a Chyfrifiannol

Digidol a Chyfrifiannol

Dwr ac egni

Dwr ac egni

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu

Deunyddiau a Gweithgynhyrchu

Iechyd, Lles a Chwaraeon

Iechyd, Lles a Chwaraeon
paneli solar Darllenwch am ein heffaith Ymchwil

CYFLEUSTARAU PEIRIANNEG

Mae gan y Coleg Peirianneg saith adeilad sy'n ymroddedig i ddal peirianneg dros 30,000m2 o labordy a Swyddfa a thros £10 miliwn o ymchwil ac offer addysgu newydd.

Findwch mas ragor ambythdy cyfleusterau ni, a sut gallwch eu defnyddio yma.