Students in blue coats with a professor

DARGANFOD PEIRIANNEG

Mae ein staff wedi creu cyfres o weminarau ar eich cyfer chi. Bydd ein staff yn rhoi trosolwg o’n cyrsiau i chi a chewch chi gipolwg ar eich maes pwnc a ddewiswyd. Gallwch ymuno â'n gweminarau am ddim ac maen nhw'n ffordd wych o weld yr hyn sydd gan Beirianneg ym Mhrifysgol Abertawe i'w gynnig.

Female student on Laptop

Un Cam Ymlaen Gweminarau

Mae’n bleser gan Brifysgol Abertawe eich croesawu chi i’n digwyddiad ‘Un Cam Ymlaen’.

Cofrestrwch yma

Gweminar

10/05/2021

17:00 - 18:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

GWEMINARAU’R GORFFENNOL

Beth sydd yn y dyfodol ar gyfer menywod yn STEM?

Bydd mewnwelediad arbenigol ar gael gan ein hacademyddion ym maes Peirianneg, Cyfrifiadureg a Maths.