P’un a ydych chi eisoes wedi sicrhau eich lle ar gwrs gradd Peirianneg yn Abertawe, neu a ydych chi’n chwilio am ddeunydd darllen cychwynnol i ymbaratoi am eich astudiaethau, mae gennym ychydig o adnoddau i chi bori drwyddynt.

Mae ein hacademyddion wedi rhannu rhestr o lyfrau, podlediadau ac adnoddau eraill a fydd yn helpu ein darpar fyfyrwyr, gan gwmpasu amrywiaeth o elfennau ein cyrsiau Peirianneg. Bydd y rhain yn rhoi blas i chi ar y deunydd y gallech fod yn mynd i'r afael ag ef yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Abertawe.

Os oes gennych chi gwestiynau, e-bostiwch engineering@swansea.ac.uk neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol (mae’r dolenni ar waelod y dudalen hon). 

Sut profiad yw astudio Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe?

Adnoddau Defnyddiol

Gwyliwch ein myfyrwyr yn siarad am eu modiwlau blwyddyn gyntaf

Peirianneg Awyrofod

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Awyrofod.

Peirianneg Gemegol

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Gemegol.

Peirianneg Sifil

Sut brofiad yw astudio Peirianneg Sifil yn Abertawe? Gair gan ein myfyrwyr.

Peirianneg Drydanol ac Electronig

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Gwyddoniaeth a Pheirianneg Deunyddiau

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Deunyddiau.

Peirianneg Fecanyddol

Trosolwg cryno o’r hyn byddwch yn ei astudio yn eich modiwlau blwyddyn gyntaf ar y cwrs Peirianneg Feddygol.

Taith o’r cyfleusterau a labordai Peirianneg

Archwiliwch ein Campws y Bae modern sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf.

Holi ac Ateb gyda’n myfyrwyr Peirianneg

Mae ein myfyrwyr Peirianneg yn trafod eich cwestiynau cyffredin.