Aerial photo of the Bay Campus

Ein cartref newydd ar Gampws y Bae

Mae'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth wedi symud i Gampws y Bae ar ôl cynnig graddau ar Gampws Parc Singleton ers 95 mlynedd.

Mae'r broses o'u symud yn golygu bod Prifysgol Abertawe bellach yn brifysgol â dau gampws. Mae'r holl bynciau eraill a'r brif ganolfan sefydliadol yn dal i fod ar Gampws Parc Singleton.

Mae Campws y Bae mewn lleoliad gwych wrth ymyl y traeth ar y ffordd ddwyreiniol i mewn i Abertawe, ac mae ganddo ei bromenâd ei hun.

Mae Campws y Bae yn cynnwys Ardal Beirianneg helaeth a gynlluniwyd i fanteisio ar ein harbenigedd ymchwil a'r gwaith rydym yn ei wneud ar y cyd â chwmnïau mawr, sy'n cynnwys Rolls-Royce a Tata Steel.

Peirianneg Ganolog

Llun o'r fynedfa i ganolog peirianneg

Peirianneg Dwyrain

Llun o Beirianneg Dwyrain

Peirianneg Gogledd

Llun o Beirianneg Gogledd

ESRI

Llun o ESRI

ISM

Llun o ISM

Swyddfa Actif

Llun o'r Swyddfa Weithredol

Ystafell Ddosbarth Weithgar

Llun o Ystafell Ddosbarth Weithgar