IMPACT – Canolfan Ragoriaeth

Bydd canolfan ymchwil IMPACT, adeilad gwerth £35 miliwn â’r cyfleusterau diweddaraf sy’n rhan o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe,yn darparu amgylchedd ymchwil trawsffurfiannol, effaith uchel er mwyn i ddiwydiant ac academia gydweithio ym maes deunyddiau a pheirianneg uwch.

Ethos IMPACT yw meithrin partneriaethau rhwng academia a diwydiant, gan hybu ffrwythloniad syniadau ar draws disgyblaethau wrth geisio cael hyd i dechnoleg newydd arloesol. Cyflawnir hyn trwy gyfuno arbenigedd o’r radd flaenaf o’r Coleg, denu doniau amlwg, a chreu partneriaethau â chwmïau mwyaf y byd a phartneriaid rhanbarthol.