Proses dylunio erodynameg well ar gyfer y diwydiant awyrofod trwy gymhwyso technoleg rhwyll anstrwythuredig

BLOODHOUND SSC

Mae FLITE, system cyfrifiannu erodynameg, wedi chwyldroi cyflymder gwaith dylunio erodynameg ac wedi cael ei defnyddio gan NASA, BAE Systems, Airbus a BLOODHOUND SSC.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Defnyddio technoleg feddygol ddiagnostig newydd i wella synhwyro tolchenni gwaed annormal: buddion iechyd ac economaidd

Defnyddio technoleg feddygol ddiagnostig newydd i wella synhwyro tolchenni gwaed

Rydym ni wedi dyfeisio, treialu, mabwysiadu a masnacheiddio technoleg ar gyfer synhwyro tolchenni gwaed annormal yn gynnar.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Buddion ar gyfer busnes ac ymarferwyr cynhyrchu datblygedig trwy argraffu inciau cymhleth

Buddion ar gyfer busnes ac ymarferwyr cynhyrchu datblygedig trwy argraffu inciau cymhleth

Mae ymchwil gan Ganolfan Argraffu a Chaenu Cymru wedi cynhyrchu effaith economaidd sylweddol gwerth miliynau o bunnoedd yn y diwydiannau argraffu electronig a phecynnu.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Technoleg efelychu ddatblygedig i optimeiddio adfer metelau uchel eu gwerth trwy drwytholchi pentyrrau

Technoleg efelychu ddatblygedig i optimeiddio adfer metelau uchel eu gwerth trwy drwytholchi pentyrrau

Creu a defnyddio Technoleg efelychu ddatblygedig gan gorfforaethau mwyngloddio rhyngwladol, gan ddarparu buddion economaidd sylweddol ar gyfer noddwyr diwydiannol.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Datblygu caenau newydd ar gyfer Tata Steel Ewrop trwy ymchwil ar y cyd

Baglan Bay Innovation Centre

Fel canolfan flaenllaw y DU ar gyrydiad dur caenedig, ar y cyd gyda Tata Steel rydym wedi datblygu cynnyrch adeiladu metel newydd gyda chaenau gweithrediadol y mae ganddynt oll warantau 40 mlynedd.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Optimeiddio systemau pilen a'u buddion ar gyfer trin dŵr, prosesu bwyd a meddygaet

Atomic Force Microscopy(ATM)

Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol ar brosesau pilen a thechnegau Microscopeg Grym Atomig wedi cael effaith sylweddol mewn ystod eang o ddiwydiannau.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Buddion economaidd dadansoddi elfennau meidraidd/elfennau arwahanol wedi'u cymhwyso i broblemau diwydiannol

Buddion economaidd dadansoddi elfennau meidraidd/elfennau arwahanol wedi'u cymhwyso i broblemau diwydiannol

Mae ein gwaith ymchwil cyfrifiannol rhyngwladol blaenllaw wedi cael effaith ddofn ar ddatrys problemau diwydiannol sy'n ymwneud â ffenomenau meysydd cypledig amldoriad.

Mwy am effaith ein hymchwil yn y maes hwn.

Peiriannau tyrbin nwy Rolls-Royce - cymeriadu defnyddiau fel sail ar gyfer dylunio, effeithlonrwydd a gwasanaeth diogel

Peiriannau tyrbin nwy Rolls-Royce - cymeriadu defnyddiau fel sail ar gyfer dylunio, effeithlonrwydd a gwasanaeth diogel

Mae ein Canolfan Technoleg Prifysgol mewn Defnyddiau wedi gwneud cyfraniadau technolegol sylweddol at gynhyrchu peiriannau tyrbin nwy effeithlon, gan arwain at ostyngiad sylweddol yn y defnydd o danwydd.