Peiriannu gwahaniaeth er 1920

O ddatblygu'r Dull Elfen Feidraidd yn Abertawe yn y 1960au i'n hymchwil bresennol yn troi adeiladau'n bwerdai, anelwn at sicrhau bod ein hymchwil yn cael gwir effaith.

Bwrw'ch golwg ar ein hymchwil ar waith: cael gwybod sut rydym wedi bod yn peiriannu gwahaniaeth.

Dull Elfen Feidraidd

Dull Elfen Feidraidd

Cydnabyddir ein gwaith o arloesi'r Dull Elfen Feidraidd fel un o'r 100 uchaf o ddarganfyddiadau a datblygiadau ym mhrifysgolion y DU sydd wedi newid y byd.

Mae'r Dull Elfen Feidraidd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe gan Yr Athro Olek Zienkiewicz ym 1967 wedi'n galluogi i fod ar flaen y gad mewn technegau modelu cyfrifiannol sy'n caniatáu i beirianyddion ddylunio adeileddau a phrosesau wedi'u herio'n fwyfwy, gyda defnydd bach iawn o brofi arbrofol drud.

Cael gwybod sut mae ein gwaith ymchwil cyfrifiannol blaenllaw wedi cael effaith ddofn ar ddatrys problemau diwydiannol.

Deinameg Hylif Gyfrifiannol

Deinameg Hylif Gyfrifianno

Gwelir ein harbenigedd mewn Deinameg Hylif Gyfrifiannol mewn systemau megis y meddalwedd FLITE a ddefnyddir gan BAE Systems and Airbus.

Cyfeiriwyd dyluniad THRUST SSC a dorrodd record cyflymder tir y byd gan ein hymchwil i Ddeinameg Hylif Gyfrifiannol. Oherwydd llwyddiant y car diwethaf a dorrodd y gwahanfur sain, galwyd ar ein harbenigedd i ddylunio erodynameg BLOODHOUND SSC.

Cael gwybod sut rydym wedi gwella'r broses dylunio erodynamig ar gyfer y diwydiant awyrofod, trwy FLITE, system erodynameg gyfrifiannol.