Ymunwch â ni

Ymunwch â ni am gyfres gweminarau wythnos o hyd a gyflwynir gan ein staff yn ein hadrannau Daearyddiaeth, y Biowyddorau a Pheirianneg Deunyddiau, Mecanyddol a Chemegol

Medical students in Lab

Effeithiau newid amgylcheddol ar ecosystemau

Yn y ddarlith hon, byddwn yn cyflwyno’r cysyniadau o wresogi hinsawdd a cholli cynefinoedd fel prif sbardunwyr newid amgylcheddol ar gymunedau naturiol, gyda phwyslais penodol ar sut maent yn effeithio ar rwydweithiau rhyngweithio rhywogaethau.

Gweminar

02/12/2021

17:00 - 18:00 GMT

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen

Gwybodaeth

Daearyddiaeth
Wildfires in Canada

Deall sut mae tanau coedwig yn effeithio ar allyriadau carbon a newid yn yr hinsawdd gyda Athro Stefan Doer

Dydd Llun 29ain Tachwedd, 5pm-6pm (GMT)

Ceir adroddiadau am drychinebau tanau gwyllt yn rheolaidd yn y newyddion, boed hynny yn Awstralia, Califfornia, Siberia, yr Amason neu hyd yn oed y DU. Yn nodweddiadol caiff newid yn yr hinsawdd neu reoli tir gwael eu hamlygu fel gwir achos y broblem tanau gwyllt gynyddol ledled y byd. Mae'r ddarlith hon yn cyflwyno cymhlethdodau achosion, tueddiadau ac effeithiau tanau gwyllt gyda'r nod o ddatguddio'r mythau o'r realiti yn ardaloedd tanau gwyllt ein planed losgadwy. 

Cofrestrwch nawr

Peirianneg Deunyddiau Peirianneg Gemegol