Gweithio gyda Pheirianneg ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe wedi mwynhau cysylltiadau cryf â diwydiant ers ei sefydlu ym 1920, ac mae'n parhau i gynnig atebion peirianyddol arloesol i amrywiaeth eang o broblemau ymarferol.

P'un a ydych yn fusnes rhyngwladol o'r radd flaenaf, yn fenter fach uchelgeisiol, neu'n grŵp sydd am annog gweithgarwch STEM yn y gymuned, gall gweithio gyda'r Coleg gael effaith sylweddol ar eich gwaith.

Mae gennym lawer i'w gynnig, gan gynnwys staff â gwybodaeth arbenigol mewn meysydd amrywiol, cyfleusterau ymchwil a phrofi o safon fyd-eang. Yn ogystal â gwella sgiliau'ch gweithlu presennol, gall ein graddedigion o’r radd flaenaf ychwanegu ato.

Eisiau rhagor o wybodaeth? E-bostiwch workwithengineering@swansea.ac.uk neu ffoniwch 01792 295514